Menu

CSU600A i CSU600AT

Zadajniki prądowe

  • Zwarta i wytrzymała konstrukcja
  • Szybka oraz prosta obsługa
  • Szeroki zakres zastosowań
  • Doskonały współczynnik masy do wydajności

Źródła prądowe CSU600A i CSU600AT znajdują zastosowanie w dwóch obszarach. Pierwszym z nich jest badanie przekaźników zabezpieczeniowych poprzez wymuszenie prądu w obwodzie pierwotnym przekładnika prądowego. Badanie w obwodzie pierwotnym wskazuje, czy wszystkie elementy systemu zabezpieczającego współpracują ze sobą w sposób właściwy w określonym czasie w normalnych warunkach pracy. Drugim obszarem zastosowań jest badanie wyłączników niskonapięciowych oraz zabezpieczeń nadprądowych.