Menu

MAR 100-3D

Znaczniki elektromagnetyczne

Dokumentacja produktu

Znaczniki (markery) MAR 100-3D naszej firmy to jakościowo nowa metoda lokalizacji ważnych elementów uzbrojenia podziemnego, takich jak złącza, zapasy kabli, kolizje z innymi instalacjami podziemnymi, rozgałęzenia, punkty konserwacyjne, studzienki czy podziemne przejścia. Opatentowana budowa markerów Seba składa się z trzech wzajemnie prostopadłych obwodów rezonansowych, dzięki czemu pole elektromagnetyczne wytwarzane w momencie wzbudzenia obwodu emitowane jest zawsze w kierunku lokalizatora, niezależnie od ułożenia znacznika w wykopie.

Znaczniki MAR 100-3D wytwarzają jednorodne pole elektromagnetyczne w kształcie kulistym, które jest o 25% większe niż w przypadku innych markerów o średnicy 10 cm, co pozwala na zwiększenie zasięgu lokalizacji znaczników na powierzchni ziemi.