Menu

OTD Oil Tan Delta

Tester do pomiaru tangens delta oraz rezystywności oleju elektroizolacyjnego

  • W pełni zautomatyzowana obsługa testów standardowych oraz niestandardowych, zgodnie z wymaganiami wszystkich norm międzynarodowych
  • Zintegrowane układy ogrzewania i chłodzenia komory testowej
  • Funkcja efektywnego dolewania oleju oraz automatycznego spuszczania oleju
  • Innowacyjna komora testowa spełniająca wymagania normy IEC 60247 — łatwa w montażu oraz czyszczeniu
  • Możliwość zapisu maks. 50 parametrów w pamięci i przesyłania ich do komputera
  • Kompaktowe wymiary oraz niewielka masa (22 kg)

OTD (Oil Tan Delta) to przyrząd laboratoryjny do mierzenia tangensa delta, rezystywności i stałej dielektrycznej cieczy izolacyjnej.  Badania te dają szerszy wgląd w ogólną jakość oleju izolacyjnego oraz sygnalizują, gdy jest on w jakikolwiek sposób zanieczyszczony. Firma Megger opracowała pewne cechy i funkcje zestawu OTD, które zapewniają maksymalną produktywność badań przeprowadzanych w laboratoriach.  Grzałka indukcyjna sterowana mikroprocesorem utrzymuje jednakową temperaturę wewnątrz komory (zgodnie z normą IEC 60247), natomiast wentylator skutecznie skraca czas jej chłodzenia.  Zakres pomiarowy temperatur OTD waha się od 10 do 110ºC, a dokładność pomiaru wynosi ±1ºC. Przed rozpoczęciem badania można wykonać ogrzewanie wstępne. Funkcja automatycznego spustu oleju sprawia, że zastosowanie zbiornika oleju nie jest konieczne.  

Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkownika, które jest kwestią nadrzędną, firma Megger zaprojektowała niezależne i podwójnie redundantne obwody odcinające dopływ wysokiego napięcia. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu trzeba przerwać test, można to zrobić, naciskając dowolny przycisk. Spowoduje to niezwłoczne zakończenie testu oraz odłączenie spod wysokiego napięcia. Konstrukcja elementów komory jednocześnie maksymalnie zwiększa natężenie przepływu oleju, minimalizuje wzburzenia przepływu i wyklucza możliwość zapowietrzenia. Zaledwie 32 elementy sprawiają, że jej montaż oraz demontaż są niezwykle proste. Dzięki przyrządowi do kontroli kalibracji użytkownik może wykonać szybkie pomiary sprawdzające parametry tangensu delta, rezystywności i stałej dielektrycznej. Pracownicy obsługi technicznej, za którą odpowiada zatwierdzone centrum serwisowe ds. kalibracji, mogą w dowolnej chwili dokonać u klienta regulacji przyrządu, co maksymalnie skraca czasy przestoju.  

Zestawy OTD są fabrycznie wyposażone w 16 standardowych procedur testowych, które spełniają wymagania szeregu norm międzynarodowych, takich jak:  

• IEC 60247:2004,
• IEC 61620:1998,
• ASTM D924-08, 
• ASTM D1169:2002,
• BS 5737:1979,
• JIS C2101:1999, 
• VDE 0380-2:2005_01,
• IS 6262:1971,
• IS 6103:1971. 

W pamięci przyrządu można zapisać maksymalnie 6 dodatkowych, ustalonych przez użytkownika procedur. Do zestawu bezpłatnie dołączane jest oprogramowanie Power DB Lite do zarządzania zasobami i danymi. Nadaje się ono znakomicie do przesyłania danych i drukowania wyników testów.  Dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi, intuicyjnej nawigacji opartej na zakładkach oraz szybkiemu wprowadzaniu tekstu za pomocą klawiatury przypominającej klawiaturę telefonu obsługa zestawu jest niezwykle prosta.