Menu

MRCT

Tester przekładników prądowych i przekaźników zabezpieczeniowych

  • Najlepszy zestaw do badań dostępny na rynku wykorzystujący metodę jednoczesnego pomiaru na wielu zaczepach, skracający czas trwania badania wielozaczepowych przekładników prądowych o 20%
  • Wysoka dokładność ułatwiająca badanie pomiarowych i zabezpieczeniowych przekładników prądowych
  • Wbudowany układ testowy przekaźników jednofazowych
  • Jednoczesne badanie wielu parametrów: rozmagnesowania, punktów kolanowych, przekładni, krzywych nasycenia, rezystancji uzwojeń, rezystancji izolacji, itp
  • Możliwość pomiaru przekładni i wyznaczania krzywych nasycenia wielozaczepowych przekładników prądowych za pomocą zaledwie jednego kabla
  • Opcjonalna technika wzbudzania prądu stałego na potrzeby badania przekładników prądowych przy napięciach punktów kolanowych do 30 kV.
  • Opcjonalny zintegrowany układ testowy przekładnika napięciowego/prądowo-napięciowego

MRCT firmy Megger to lekki, wytrzymały, przenośny zestaw do badania rozmagnesowania, przekładni, nasycenia, rezystancji uzwojeń, biegunowości, dewiacji fazy oraz rezystancji izolacji na przekładnikach prądowych. Automatycznie wykrywa błędy przekładni oraz oblicza krzywe nasycenia i punkty kolanowe. Dysponuje sterowanym przez mikroprocesor wyjściem zmiennonapięciowym, zmiennoprądowym oraz precyzyjną aparaturą do automatycznego wykonywania badań przekładników prądowych jedno- i wieloprzekładniowych. Dzięki takim rozwiązaniom czas trwania badań jest krótszy, a ich efektywność — wyższa.

MRCT jest podłączany bezpośrednio do przekładnika prądowego wieloprzekładniowego. Aby wykonać wszystkie badania, tj. nasycenia, przekładni, biegunowości, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji na każdym zaczepie, wystarczy jedno naciśnięcie przycisku — nie trzeba nawet zmieniać podłączenia kabli.  Zestawem MRCT można sterować za pomocą kontrolera STVI (Smart Touch View Interface) — kolorowego ekranu dotykowego LCD o wysokiej rozdzielczości, dzięki któremu użytkownik może szybko oraz łatwo wykonywać badania w sposób ręczny i automatyczny, jak również z zastosowaniem wstępnie ustalonych procedur. W trakcie badania na dużym ekranie wyświetlane są wszystkie istotne dane oraz - ewentualnie -krzywa nasycenia przekładnika. Zestaw można również skonfigurować na pracę bez kontrolera STVI i ustawić na sterowanie za pośrednictwem laptopa oraz oprogramowania PowerDB firmy Megger.  Przekładniki prądowe można badać w ich rzeczywistym środowisku pracy, np. gdy są zamontowane na transformatorach, wyłącznikach olejowych lub w rozdzielnicach. Przed przystąpieniem do badań należy koniecznie odłączyć wszystkie urządzenia spod napięcia.