Menu

PSI410

Wskaźnik kolejności faz

  • Sygnalizacja obecności poszczególnych faz diodami LED
  • Sygnał dźwiękowy towarzyszący wskazaniu kierunku
  • Diody LED informujące o stanie faz
  • Kable testowe zabezpieczone bezpiecznikami
  • Zaciski szczękowe i sondy ostrzowe w wyposażeniu standardowym
  • Dwukolorowa identyfikacja faz

Prace elektryczne na instalacjach w obiektach handlowych i przemysłowych często związane są z koniecznością wykonywania czynności na maszynach z napędem silnikowym zasilanych przez instalacje trójfazowe. Prawidłowa kolejność faz jest niezwykle istotna w niektórych silnikach i pompach, gdyż w razie ich nieprawidłowej kolejności hamulce i zawory mogą w ciągu kilku minut ulec uszkodzeniu. Wskaźnik kolejności faz PSI410 zapewnia natychmiastową sygnalizację prawidłowej kolejności faz, wykorzystując w tym celu trzy dwukolorowe diody LED i specjalny sygnał dźwiękowy.