Menu

Webinaria

Nadchodzące webinaria

Proszę wybrać temat szkolenia, aby przejść do formularza rejestacji.

Data i godzina Kategoria

Temat

20.06.2022

godz. 10.00

Diagnostyka systemów zabezpieczeń

Badanie zabezpieczeń częstotliwościowych stosowanych w sektorze OZE

W webinarium zostanie poruszona tematyka badania zabezpieczeń częstotliwościowych stosowanych w sterownikach zabezpieczeniowych średniego napięcia. Szczególna uwaga zostanie poświęcona aplikacją znajdujących zastosowanie w sektorze odnawialnych źródeł energii takich jak farmy fotowoltaiczne oraz wiatrowe.

Prowadzący: mgr inż. Kamil Pieczyński

 

Zakończone

Proszę wybrać temat szkolenia, aby obejrzeć nagranie z zakończonego szkolenia.

Data i godzina

Kategoria

Temat

30.03.2022

Diagnostyka i lokalizacja uszkodzeń kabli

Lokalizacja tras kabli energetycznych oraz markerów/wirtualnych markerów

Uczestnicząc w webinarium dowiedzieli się:

- W jaki sposób można wytrasować zakopany kabel lub inną instalację podziemną,

- Jak prawidłowo podłączyć generator sygnału do trasowania,

- Czym różnią się poszczególne metody pomiarowe przy lokalizacji kabli,

- Jakie urządzenia są najbardziej efektywne w silnie zurbanizowanym terenie,

- Co to są markery i jak się je lokalizuje,

- Co to są „wirtualne markery” i jaka jest ich przewaga nad markerami fizycznymi.

Prowadzący: mgr inż. Dariusz Bratek

09.09.2021 Próby odbiorcze i diagnostyka kabli WN

Próby odbiorcze i diagnostyka kabli WN metodą HV DAC (nagranie dostępne wkrótce)

Podczas webinarium prowadzący opowiedział o zastosowaniu metody DAC (napięcie oscylacyjne tłumione) do badań kabli 110-230kV. Przytoczone zostały przykłady badań z Polski i zagranicy. Omówiona została również metodologia badania oraz praktyczne zagadnienia z dziedziny badań odbiorczych oraz  ponaprawczych. 

Prowadzący: dr inż. Piotr Cichecki

 

01.06.2021

 

Badanie silników elektrycznych i generatorów

Dynamiczne badanie silników elektrycznych (nagranie dostępne wkrótce)

W webinarium została poruszona tematyka wykonywania pomiarów silników elektrycznych z wykorzystaniem systemu Megger Baker EXP4000. Testy dynamiczne są istotne pod względem wczesnego wykrywania awarii w celu ograniczenia nieplanowanych przestojów. 

Prowadzacy: mgr inż. Kamil Pieczyński

13.05.2021

Transformatory

 

Pomiar odpowiedzi częstotliwościowej dielektryka w wąskim pasmie częstotliwości – studium przypadku (nagranie dostępne wkrótce)

Na webinarium przedstawiliśmy wyniki pomiarów odpowiedzi częstotliwościowej dielektryka na przykładach różnych obiektów badanych, a także ich interpretacje.

Prowadzący: mgr inż. Dariusz Bratek

13.04.2021 Kompleksowe badanie pola rozdzielni średniego napięcia

Badanie przekaźników zabezpieczeniowych w polach rozdzielni SN (nagranie dostępne wkrótce)

W materiale została poruszona tematyka testowania zabezpieczeń stosowanych w polach rozdzielni średnich napięć z wykorzystaniem urządzenia Sverker900. Przedstawione zostały metody wymuszania sygnałów testujących po stronie wtórnej, możliwość automatyzacji procesów oraz sposoby raportowania

Prowadzacy: mgr inż. Kamil Pieczyński

14.04.2021 Kompleksowe badanie pola rozdzielni średniego napięcia

Badanie przekładników i wyłączników SN (nagranie dostępne wkrótce)

W webinarium przedstawione zostaną  metody badania przekładników prądowych oraz napięciowych z wykorzystaniem urządzenia MVCT oraz pomiar niejednoczesności pracy styków wyłącznika urządzeniem EGIL. W materiale poruszone zostanie automatyzacja procesu oraz sposoby raportowania.

Prowadzacy: mgr inż. Kamil Pieczyński

23.03.2021 Transformatory

Zalety wykonywania pomiarów Tangens Delta przepustów transformatorowych przy niskich częstotliwościach (nagranie dostępne wkrótce)

Podczas tego webinarium zostanie omówione w jaki sposób możemy wykonać pomiar Tangens Delta przepustów transformatorowych na stacji energetycznej tak, aby wyniki były porównywalne z próbami fabrycznymi.

Prowadzący: mgr inż. Dariusz Bratek

29.11.2020 Diagnostyka wyłądowań niezupełnych 

Szybka diagnoza systemów GIS/GIL za pomocą AIA Compact (nagranie dostępne wkrótce)

Podczas webinarium prowadzący w szerszym zakresie opisze możliwości miernika AIAcompact, przeznaczonego do badań rozdzielnic GIS/GIL.

Prowadzący: dr inż. Piotr Cichecki

27.11.2020 Badanie silników elektrycznych i generatorów

Pomiar wyładowań niezupełnych w silnikach elektrycznych - podstawy (nagranie dostępne wkrótce)

Prowadzący omówi czym są wyładowania niezupełne, przyczyny ich powstawania, metody i korzyści detekcji przy wykorzystaniu urzadzenia Megger Baker DX.

Prowadzący: mgr inż. Kamil Pieczyński

26.11.2020 Transformatory

Wyznaczanie zawilgocenia w transformatorach mocy (nagranie dostępne wkrótce)

Wilgoć w transformatorach? Podaczas tego webinarium omówimy jak ją wyznaczać i jaką diagnozę postawić.

Prowadzący: mgr inż. Dariusz Bratek

08.06.2020

Testowanie silników elektrycznych i generatorów

Badanie silników elektrycznych urządzeniem Baker DX (nagranie dostępne wkrótce)

Marka Baker Instrument – jeden z wiodących dostawców przyrządów testowych i pomiarowych maszyn wirujących – od 2018 roku stała się częścią grupy Megger. 

Zapraszamy do udziału w webinarium, podczas którego prowadzący przedstawi i opisze możliwości urządzenia Baker DX – statycznego analizatora silników elektrycznych o najbardziej wszechstronnym zestawie testów umożliwiających analizę całego systemu izolacji silnika. 

Prowadzący: Kamil Pieczyński

02.06.2020 Diagnostyka transformatorów

Pomiary diagnostyczne transformatorów mocy metodą SFRA (nagranie dostępne wkrótce)

Analiza odchylenia charakterystyki częstotliwościowej SFRA pozwala wykryć zmiany mechaniczne wewnątrz transformatora, których nie można zidentyfikować żadną inną techniką. Podczas webinarium prowadzący omówi metodę SFRA. Największym atutem szkolenia będzie część praktyczna – symulacja różnych uszkodzeń wraz z omówieniem ich wpływu na odchylenie charakterystyki częstotliwościowej SFRA oraz materiał wizualny przedstawiający w jaki sposób wykonać pomiary na przykładzie modelu transformatora.  

Prowadzący: Dariusz Bratek

28.05.2020

Diagnostyka wyładowań niezupełnych

Urządzenia oraz systemy do pomiarów i monitoringu wyładowań niezupełnych marki PDIX (nagranie dostępne wkótce)

Marka Power Diagnostix Systems - światowy dostawca i ekspert urządzeń oraz usług w dziedzinie pomiarów, monitorowania wyładowań niezupełnych w instalacjach wysokiego napięcia – od 2019 roku jest częścią grupy Megger.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu online, podczas którego przedstawimy portfolio marki PDIX: mierniki służące do monitoringu i pomiarów rutynowych WNZ. Podczas webinarium prowadzący w szerszym zakresie opisze możliwości miernika AIAcompact, przeznaczonego do badań rozdzielnic GIS, GIL oraz innych systemów w izolacji gazowej SF6.

Prowadzący: Piotr Cichecki

20.04.2020

Diagnostyka systemów zabezpieczeń

Automatyczne testowanie zabezpieczeń urządzeniem Freja500 (nagranie dostępne wkrótce)

Nowa generacja popularnych urządzeń Freja serii 500 to wysokowydajne narzędzie do wykonywania w pełni automatycznych badań sterowników zabezpieczeniowych. Podczas webinarium prowadzący omówi możliwości zastosowania urządzenia oraz zaprezentuje tworzenie kompletnego planu testu, do automatycznego testowania wszystkich członów zabezpieczeniowych.  Webinarium przeznaczone jest dla osób, które chcą zapoznać się z możliwościami urządzenia, a także dotychczasowych użytkowników.

Prowadzący: Kamil Pieczyński 

15.04.2020

Diagnostyka transformatorów

Badanie przekładników urządzeniem MVCT (nagranie dostępne wkrótce)

Podczas webinarium zostanie poruszony temat badania przekładników prądowych i napięciowych mających zastosowanie w energetyce. Prowadzący przedstawi możliwości urządzenia MVCT przeznaczonego do wykonywania szybkich i kompleksowych badań przekładników. Omówione zostanie raportowanie oraz interpretacja uzyskanych wyników badań.

Prowadzący: Kamil Pieczyński 

 

W poniższym harmonogramie szkoleń nie odnajdujesz interesującego Cię tematu lub chciałbym pogłębić wiedzę z dotychczas poruszanej dziedziny? 

Zaproponuj nam tematykę webinarium, w którym chciałbyś uczestniczyć, wypełniając poniższy formularz

Zaproponuj następne seminarium internetowe