Menu

VIDAR

Tester wyłączników próżniowych

  • Urządzenie w sposób prosty, szybki i bezpieczny bada gotowość eksploatacyjną komór próżniowych wyłączników
  • Szeroki zakres napięć pomiarowych
  • Jedno z napięć pomiarowych definiowane przez użytkownika
  • Prosta obsługa znormalizowanych testów opisanych w normach ANSi/IEEE
  • Przyrząd lekki i przenośny

Przed przyjęciem nowego wyłącznika próżniowego do eksploatacji, albo przywróceniem do pracy wyłącznika poddanego badaniom rutynowym, ważne jest sprawdzenie stanu komory próżniowej a tym samym zdolności komory do wyłączania prądów. Tester VIDAR umożliwia sprawdzenie gotowości  eksploatacyjnej komór próżniowych w sposób szybki i wygodny, wykorzystując znaną zależność między napięciem przeskoku i poziomem próżni w komorze gaszeniowej. Pomiar polega na doprowadzeniu do zacisków przerywacza próżniowego napięcia stałego o określonej wartości. Wynik testu uzyskiwany jest natychmiastowo. Użytkownik ma do wyboru kilka standardowych napięć pomiarowych z zakresu 10 do 60 kV. W dodatku do standardowych poziomów napięć jedną wartość użytkownik może wybrać samodzielnie przy zamówieniu sprzętu.

Dane Techniczne
Przewodnik techniczny
Katalog Pomiary wyładowań niezupełnych z Power Diagnostix Systems