Menu

Usługi

Diagnostyka i próby napięciowe kabli energetycznych 110kV i 220kV

Oferujemy pomiary na kablach energetycznych SN/WN zgodne z wymaganiami polskich i międzynarodowych norm: PN-HD, IEC, IEEE, VDE oraz wewnętrznymi wymogami zakładów energetycznych:  ENEA Operator S.A, ENERGA Operator S.A, TAURON Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Linie kablowe nowe (badania odbiorcze) - zakres badań (pakiet)

Zasady ładu korporacyjnego dotyczą wszystkich pracowników Grupy Megger i ich relacji z klientami, dostawcami, pracownikami, władzami i urzędnikami rządowymi i innymi interesariuszami.

Badania niskonapięciowe:

  • Oględziny zewnętrzne
  • Sprawdzenie ciągłości żył roboczych
  • Sprawdzenie zgodności faz
  • Pomiar rezystancji żył roboczych i żył powrotnych
  • Pomiar pojemności
  • Pomiar rezystancji izolacji przed próbą i po próbie napięciowej
  • Pomiar rezystancji izolacji powłoki zewnętrznej
  • Próba wytrzymałości napięciowej powłoki zewnętrznej

 Badania wysokonapięciowe:

  • Wykonanie monitorowanej próby napięciowej dla kabla 110kV napięciem HV DAC (OWTS) do 2.0xUo dla kabli 220 kV do 1.4xUo
  • Wykonanie diagnostyki wyładowań niezupełnych (WNZ) dla izolacji, muf i głowic kablowych ze wskazaniem osłabionych miejsc w kablu

Raport końcowy w języku polskim (również w języku angielskim).

Naszą fachowość w badaniach linii kablowych WN możemy potwierdzić referencjami wystawionymi przez wiele firm branży energetycznej. Przykłady referencji: referencja1, referencja 2, referencja 3.

Zapraszamy do obejrzenia ulotki oraz video opisującym serię systemów HV DAC do pomiaru, klasyfikacji i lokalizacji wyładowań niezupełnych w kablach wysokiego napięcia. 

Kontakt:

dr inż. Piotr Cichecki                          

Kierownik

Próby i diagnostyka kabli SN/WN

M: +48 601 88 70 11

T: +48 22 2 809 808                        

E : piotr.cichecki@megger.com