Menu

HPA 100/110/120 AC i 130 DC

Urządzenia pomiarowe 100 kV 50 Hz

  • System do prób napięciowych kabli i dopalania ich uszkodzeń o dużej mocy
  • Próby napięciem zmiennym (AC) o wartości do 100 kV (wartość skuteczna) i mocy 5 kVA
  • Poziom szumów własnych poniżej 1%
  • Wbudowane zabezpieczenie nadprądowe
  • Pomiar napięciem prądu stałego o wartości do 130 kV z opcjonalnym prostownikiem

Urządzenie do prób napięciowych  kabli  HPA 100 to urządzenie o dużej mocy. Zaprojektowano je pod kątem zabudowy w wozie pomiarowym. Urządzenie można wykorzystywać do przeprowadzania pomiarów wytrzymałości dielektrycznej kabli i dopalania ich uszkodzeń charakteryzujących się wysoką wartością napięcia przebicia. Zestaw pomiarowy można doposażyć w prostownik umożliwiający wykonanie prób napięciowych prądem stałym o wartości do 130 kV. Dzięki niskiemu poziomowi szumów własnych poniżej 1% urządzenie sprawdza się również jak źródło napięcia do pomiarów wyładowań niezupełnych.