Menu

B10E

Źródło napięcia pomiarowego AC/DC

Dokumentacja produktu
  • Źródło napięcia pomiarowego AC/DC
  • Niezawodne, stabilne źródło napięcia do testowania wyłączników elektroenergetycznych
  • Napięcie stałe lub przemienne, płynnie regulowane w zakresie 24 – 250 V
  • Oddzielne wyjścia dla cewki zamykającej, wyłączającej i silnika zbrojenia napędu wyłącznika
  • Bezpośrednie ręczne wyzwalanie wyłącznika w pomiarach minimalnego napięcia wyzwalającego
  • Usprawnienie testowania aparatury łączeniowej we współpracy z analizatorami wyłączników

Do testowanie wyłączników potrzebne jest regulowane źródło napięcia stałego. Baterie akumulatorów w stacjach elektroenergetycznych nie powinny być używane do tego celu, ponieważ ich zastosowanie wiąże się z zagrożeniem dla osób wykonujących pomiary i ryzykiem uszkodzenia sprzętu pomiarowego i badanej aparatury. Najlepszym sposobem sprawdzenia, czy cewki i mechanizmy zabezpieczeniowe wyłącznika są sprawne i reagują w odpowiednim czasie na sygnał sterujący jest przeprowadzenie testu minimalnego napięcia wyzwalającego. Test taki jest opisany w międzynarodowych i krajowych normach, np. IEC 62271-100 czy ANSI C37.09. Źródło napięcia B10E może być użyte właśnie do tego celu. Źródło dostarcza regulowanego napięcia stałego niezawierającego tętnień i jest przystosowane do dużych, zmiennych obciążeń. Źródło napięcia B10E posiada osobne wyjście zasilające silnik zbrojenia napędu wyłącznika, zapewniając tym samym możliwość badania wyłączników w miejscach, gdzie napięcie pomocnicze do zasilania silników zbrojenia napędu nie jest dostępne.