Menu

TORKEL900

System diagnostyki baterii akumulatorów w trakcie rozładowania

  • Pomiary rozładowania zapewniają pełną informację o przepustowości baterii
  • Ulepszone zabezpieczenia, w tym podłączanie beziskrowe i bezpiecznik awaryjny
  • Możliwość pomiarów baterii bez odłączania jej od systemu
  • Wysoka przepustowość skraca czas pomiaru
  • W pełni samodzielny system pomiarów przepustowości

Urządzenie TORKEL 900 to czwarta generacja z serii zaufanych systemów pomiarów przepustowości baterii firmy Megger. Pomiary przepustowości to jedyna metoda pomiaru, która zapewnia pełne informacje o przepustowości baterii, a zatem stanowi kluczowy element aktywnych programów utrzymania baterii. Pomiary mogą być prowadzone przy stałym prądzie, stałej mocy, stałej rezystancji lub zgodnie z wstępnie wybranym profilem obciążenia. W połączeniu z rejestratorem napięcia ogniw, BVM, podłączonym bezpośrednio do urządzenia TORKEL 900 staje się kompletnym, samodzielnym systemem pomiarów rozładowania.

Urządzenie TORKEL należy podłączyć do baterii, a następnie ustawić prąd wyładowczy i poziomy alarmowe (napięcie, pojemność, czas). Po rozpoczęciu rozładowywania urządzenie TORKEL utrzymuje prąd na stałym, wstępnie ustawionym poziomie. Gdy napięcie spada do poziomu nieznacznie powyżej napięcia końcowego, urządzenie TORKEL generuje alarm. Jeśli napięcie spadnie do poziomu tak niskiego, że istnieje ryzyko głębokiego rozładowania baterii, urządzenie TORKEL automatycznie zakończy pomiar. Wszystkie dane są zapisywane w urządzeniu i można je łatwo przenieść na komputer za pośrednictwem nośnika USB. Pomiary mogą być wykonywane bez odłączania baterii od urządzenia, które obsługuje. Za pomocą amperomierza zaciskowego DC, TORKEL mierzy całkowity prąd baterii, regulując go na stałym poziomie. Co więcej, wysoka przepustowość urządzenia umożliwia skrócenie czasu pomiaru. Rozładowywanie może być dokonywane przy użyciu prądu do 220 A, a jeśli potrzebny jest wyższy,można połączyć dwa lub więcej urządzeń TORKEL lub dodatkowe moduły obciążenia o oznaczeniu TXL.

TORKEL900
TORKEL900 software
Torkel-900-R02H.zip
5,7 MB | 17-08-23
TORKEL900 viewer
TORKEL-Viewer-R01K-Setup.zip
16,0 MB | 03-11-23