Menu

FRAX99, FRAX101 i FRAX150

Analizatory SFRA

Dokumentacja produktu
  • Najwyższa dokładność i zakres dynamiczny w branży
  • Najmniejszy i najsolidniejszy analizator FRA dostępny na rynku
  • Spełnia wymagania międzynarodowych norm w zakresie pomiarów metodą SFRA
  • Zaawansowane narzędzia analityczne i decyzyjne wbudowane w oprogramowanie
  • Importowanie danych z innych zestawów pomiarowych FRA

Analizatory serii FRAX wykonujące pomiary metodą SFRA (analiza odpowiedzi częstotliwościowej z „przemiataniem” częstotliwości w szerokim zakresie) wykrywają zmiany mechaniczne i elektryczne transformatora, których nie można wykryć żadną inną techniką pomiarową. W praktyce przedsiębiorstw elektroenergetycznych metoda SFRA jest skutecznie stosowana od kilkunastu lat. Nieskomplikowane badanie polega na analizie porównawczej wyniku bieżącego pomiaru z wzorcowym pomiarem historycznym, stanowiącym swoisty „odcisk palca” konkretnego transformatora, określony jego konstrukcją i rozmieszczeniem geometrycznym uzwojeń. Nałożenie wykresu bieżącego i wzorcowego pozwala ujawnić mechaniczne i/lub elektryczne zmiany wewnątrz transformatora.

Frax
Frax 2.7 Software
FRAX-2-7-v3.zip
54,1 MB | 20-12-23