Menu
Obsługa i pomoc
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Jeśli posiadasz którykolwiek z produktów wymienionych poniżej, przeczytaj i postępuj zgodnie z uwagami bezpieczeństwa dotyczącymi Twojego przyrządu. 


 
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA

DCM 320/330/340/1500 – mierniki cęgowe

AVO210 i AVO410 – multimetry

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA – ostrzeżenie o niskim poziomie baterii

Bezpieczeństwo produktów firmy Megger jest dla nas kwestią najważniejszą. Chcielibyśmy zatem zwrócić Państwa uwagę na problem, który zgłoszono w odniesieniu do wyżej wymienionych przyrządów pomiarowych.

Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol sygnalizujący niski poziom baterii zasilających, odczyty mierzonego napięcia mogą być niewiarygodne nawet do tego stopnia, że wskazywane będzie napięcie 0 V w obwodzie, w którym w rzeczywistości napięcie występuje. Sytuacja taka zazwyczaj ma miejsce wtedy, gdy napięcie baterii zasilających spadnie poniżej 50% wartości nominalnej. W związku z tym:

Aby uniknąć fałszywych odczytów napięcia, co potencjalnie może skutkować  porażeniem elektrycznym i urazami, nie należy używać przyrządu do pomiarów, jeśli na wyświetlaczu widoczny jest symbol niskiego poziomu baterii. Baterie należy wymienić niezwłocznie po pojawieniu się na wyświetlaczu ikony informującej o niskim stanie baterii, co pozwoli uniknąć niewiarygodnych lub fałszywych odczytów.

Prosimy korzystać z najnowszych wersji instrukcji obsługi wyżej wymienionych przyrządów pomiarowych. Można je pobrać ze strony internetowej www.megger.com.

W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z działem wsparcia klienta firmy Megger w Dover lub miejscowym doradcą klienta, jak niżej:

 

Europe, Middle East & Africa

+44 (0)1304 502102

dovertechnicalsupport@megger.com

 

Polska 

+48 22 2 809 808

info.pl@megger.com

 

Piers Grumett

Group Operations Director