Menu
Obsługa i pomoc
Najczęściej zadawane pytania - FAQ
Pomiary przenośnych urządzeń elektrycznych (PAT)

Pomiary przenośnych urządzeń elektrycznych (PAT)

 • Jak należy testować przedłużacze elektryczne?

  Uwaga: Wybierz właściwą metodę pomiaru dostępną w posiadanym przyrządzie pomiarowym PAT. PAT300 / 400: Przyrządy serii PAT300 i 400 mają przewód w standardzie IEC, który podłącza się do przedłużacza, zaś drugi jego koniec — do gniazda IEC na PAT. Przedłużacze z wieloma gniazdkami (np. listwowe) sprawdza się wykonując pomiar połączenia uziemiającego na każdym gniazdku po kolei. PAT 4: PAT4 wymaga podłączenia przewodu w standardzie IEC do przedłużacza, zaś drugi koniec podłącza się do gniazda na przyrządzie PAT4, oznaczonego „Lead Test”. PAT32: Podłącz ELT1 do przewodu przedłużacza, którego drugi koniec podłącza się do gniazda na przyrządzie pomiarowym. Następnie wystarczy nacisnąć odpowiednie przyciski, aby wykonać pomiar.

 • Jak mierzyć urządzenia elektryczne na napięcie sieciowe 110 V?

  Uwaga: Wybierz właściwą metodę pomiaru dostępną w posiadanym przyrządzie pomiarowym PAT. PAT300 / 400: Przyrządy serii PAT300 i 400 podłącza się do źródła zasilania 110 V za pomocą przejściówki. PAT4: Przyrząd PAT4 podłącza się do źródła zasilania 110 V za pomocą przejściówki. PAT32: PAT32 pracuje pod napięciem 230 V, ale można podłączyć badane urządzenie do gniazda 110 V.

 • Czy przyrząd nadaje się do pomiaru urządzeń zasilanych prądem 3-fazowym?

  Tak. Wystarczy dokupić przejściówkę kablową 3-fazową, która umożliwia pomiar rezystancji izolacji i połączenia z uziemieniem ochronnym.

 • Jak odróżnić urządzenie klasy I od klasy II?

  Urządzenia klasy I mają uziemienie ochronne, a zatem ich wtyczki zasilania mają bolec uziemienia ochronnego oraz metalową obudowę. Urządzenia klasy II mają podwójną izolację Wyróżnia je następujący symbol na tabliczce znamionowej:

 • Jak należy testować urządzenia informatyczne oraz aparaturę elektryczną wrażliwą na przepięcia i przetężenia?

  Uwaga: Wybierz właściwą metodę pomiaru dostępną w posiadanym przyrządzie pomiarowym PAT. PAT400: Przyrząd serii PAT400 umożliwia pomiary za pomocą modułu do pomiarów urządzeń komputerowych (PC). Zakres pomiarów obejmuje: oględziny, pomiar ciągłości uziemienia, próbę działania oraz pomiar prądów upływowych. PAT4: Przyrząd serii PAT4 umożliwia pomiary za pomocą modułu do pomiarów urządzeń komputerowych (PC). Zakres pomiarów obejmuje: oględziny oraz pomiar ciągłości uziemienia. PAT4 umożliwia próbę działania mierzonego urządzenia oraz pomiar jego prądów upływowych.

 • Jak przetestować zasilacz klasy FELV do laptopa?

  Urządzenia informatyczne można poddać jedynie oględzinom, aczkolwiek należy przetestować oddzielnie rozłączny 3-żyłowy kabel zasilania sieciowego tak, jak standardowy przewód IEC. Nie wolno wykonywać pomiaru połączenia uziemienia na metalowej części wtyczki kabla od laptopa, ponieważ grozi to uszkodzeniem zasilacza. Więcej informacji na ten temat podano w nocie aplikacyjnej dotyczącej testów PAT na urządzeniach informatycznych (w części poświęconej zasobom na podstronie przyrządów PAT300/400).

 • Jak należy testować urządzenia z ochroną przeciwprzepięciową?

  Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe zwykle ulegają awarii pod napięciem 500 V w czasie pomiarów izolacji elektrycznej. W tym przypadku pomiar ten należy zastąpić pomiarem prądów upływowych lub pomiarem izolacji pod napięciem 250 V.

 • Mierzyłem połączenie z uziemieniem elektrycznym na przedłużaczu, wynik był negatywny — dlaczego?

  Czy użyłeś funkcji kompensacji przewodu? Im dłuższy przedłużacz, czym większą rezystancję należy uwzględnić. Przyrząd PAT400 może automatycznie wyliczyć wielkość dodatkowej rezystancji.

 • Dlaczego przyrząd PAT nie wykonuje szybkiego ponownego uruchomienia podczas częstych pomiarów?

  Być może jego akumulator wyczerpał się. Podłącz PAT do zasilania sieciowego na kilka godzin, aby naładował się, albo wymień jego akumulator PP3 o napięciu 9 V. Po zakończeniu pomiaru należy nacisnąć czerwony przycisk miernika, aby nie wyczerpał akumulatora.

 • Co zrobić, aby drukarka nie wydawała etykiety z niezadrukowanym odcinkiem?

  Jest to, niestety, typowe jej zachowanie i nie można niczego z tym zrobić.

 • Jak ograniczyć do minimum wymiary drukowanych etykiet?

  Treść identyfikatora środka trwałego (Asset ID) powinna być jak najkrótsza, tj. liczyć nie więcej niż 5 lub 6 znaków. Jeśli chcesz podać dodatkowe informacje na etykiecie, wprowadź je w polu opisu (Description).

 • Jak resetuje się przyrząd PAT?

  Uwaga: Wybierz właściwą metodę pomiaru dostępną w posiadanym przyrządzie pomiarowym PAT. PAT300 / 400: Przytrzymaj przycisk polecenia testu, gdy miernik włącza się, a następnie wybierz Reset. Ostrzeżenie: Zanim zresetujesz przyrząd, skopiuj zawartość jego pamięci — procedura może ją skasować. PAT4 / PAT32: Przytrzymaj przycisk „R”, gdy miernik włącza się, a następnie wybierz Reset. Ostrzeżenie: Zanim zresetujesz przyrząd, skopiuj zawartość jego pamięci — procedura może ją skasować.

 • Czy trzeba testować sam przyrząd PAT?

  Nie. Spełnia on bardzo surowe wymagania wobec elektrycznych urządzeń probierczych
  i pomiarowych i przeznaczony jest wyłącznie do użytku przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje elektrotechniczne.

 • Jak skonfigurować drukarkę?

  PAT4 / PAT32: Przytrzymaj przycisk „P”, gdy uruchamiasz przyrząd, po czym wybierz drukarkę.

 • Nie mogę pobrać danych z miernika na mój komputer, bo nie ma on gniazda interfejsu szeregowego.

  Możesz podłączyć go za pomocą przejściówki (nr kat. 35871). We właściwościach w Download Manager ustaw numer portu taki sam, jak numer portu w menedżerze urządzeń, aby oprogramowanie mogło skomunikować się z podłączonym przyrządem.

 • Jaką pojemność pamięci ma PAT4?

  1000 środków trwałych (Assets), 10 klientów (Clients), 20 lokalizacji (Locations). Gdy PAT4 nie będzie mógł zapisać więcej danych w pamięci, zasygnalizuje to na wyświetlaczu. Wówczas możesz jedynie pobrać na komputer PC wyniki pomiarów zapisanych w jego pamięci, po czym zresetować przyrząd, włączając go i jednocześnie przytrzymując jego przycisk „R”.

 • Jaka jest nazwa użytkownika i hasło dostępu do PAT4?

  Wpisz użytkownika AVO i hasło 1234. Jeśli użytkownik i hasło nie działają, możesz odblokować dostęp do przyrządu wpisując „CT17 9EN” w polu nazwy użytkownika. Jeśli w pamięci przyrządu zapisano jakieś pomiary, pobierz je, a następnie zresetuj PAT do ustawień fabrycznych.