Menu

Pomiary rezystancji izolacji

 • Jak wyzerować potencjały w przewodach probierczych?

  Wystarczy zewrzeć dwa przewody probiercze ze sobą i nacisnąć przycisk polecenia pomiaru.

 • Dlaczego pomiar ciągłości daje wartość 0,00 oma lub ujemną?

  Najprawdopodobniej nie wyzerowano przewodów probierczych. Spróbuj zrobić to ponownie. Jeżeli problem nie ustępuje, wymień przewody probiercze na nowe.

 • Dlaczego pomiar daje wynik powyżej 199 megaomów?

  Maksymalna granica zakresu pomiarowego niektórych mierników wynosi 99, 199 lub 299 megaomów, co zależy od napięcia probierczego. Z kolei istnieją systemy izolacji elektrycznej na tyle skutecznej, że wynik jej rezystancji będzie przekraczał maksymalną granicę zakresu wskazań.

 • Co oznacza skrót PI?

  PI to po angielsku polarization index, czyli wskaźnik biegunowości. Oznacza on stosunek rezystancji izolacji w ciągu 1 minuty do rezystancji izolacji w czasie 10 minut. Na podstawie jego wartości można ustalić, w jaki sposób izolacja elektryczna ładuje się prądem i czy jest ona odpowiednio sucha i czysta.

 • Dlaczego na wskaźniku zakresu ciągłości pojawia się ikonka baterii?

  Zakres pomiarowy ciągłości izolacji elektrycznej zużywa najwięcej zasilania miernika,
  w wyniku czego ikonka baterii może pojawić się wcześniej niż w pomiarze innych zakresów.

 • Jakie napięcie probiercze powinienem nastawić?

  Zależy to od aplikacji (przedmiotu i sposobu pomiaru). Pomiary standardowych instalacji elektrycznych wymagają zwykle napięcia rzędu 500 V. Niższe napięcia probiercze służą do pomiarów obwodów sterowania i sygnalizacji oraz szybkich pomiarów rozładowania obwodów.

 • Dlaczego dokładność pomiarowa miernika jest niższa przy dużej rezystancji izolacji?

  Wartość natężenia probierczego maleje odwrotnie proporcjonalnie do rezystancji izolacji,
  a tym samym trudniej zmierzyć dużą rezystancję tak dokładnie, co rezystancję o mniejszej wartości.

 • Dlaczego używa się określonych wartości natężenia prądu probierczego?

  Odbiory instalacji elektrycznej wymagają zwykle natężenia probierczego rzędu 200 mA. Jednakże można zmniejszyć natężenie prądu probierczego do 20 mA, co wydłuży czas pracy przyrządu na akumulatorze, jeśli nie wykonujesz pomiarów w ramach odbioru instalacji elektrycznej.

 • Dlaczego mój miernik rezystancji izolacji pokazuje wyłącznie odczyt napięcia?

  Większość mierników rezystancji izolacji przestaje działać, gdy wykrywa napięcie
  w badanym obwodzie elektrycznym i skutkiem tego sygnalizuje wartość zmierzonego w nim napięcia.

 • Dlaczego w górnej części wyświetlacza pojawia się ikonka bezpiecznika?

  Oznacza to, że przyrząd uległ przetężeniu, od którego spalił się bezpiecznik ochronny jego obwodu pomiarowego. Bezpiecznik znajduje się w kieszeni na akumulator i można go wymienić na zapasowy.