Menu
Obsługa i pomoc
Najczęściej zadawane pytania - FAQ
Pomiary przekładników prądowych

Pomiary przekładników prądowych

  • Jak najlepiej i najmniej inwazyjnie sprawdzić stan przekładnika prądowego w instalacji zasilania?

    Odpowiedź na to pytanie brzmi zwykle: pobierając olej z przekładnika i oznaczając zawartość wody w jego próbce metodą analizy gazów rozpuszczonych (DGA) lub miareczkowaniem metodą Karla Fischera. Jednakże sposób ten ma kilka wad. Po pierwsze, typowy przekładnik prądowy WN (wysokiego napięcia) zawiera niewiele oleju. Stąd niepraktyczne jest pobieranie wielu próbek w danym okresie czasu, by sprawdzić zawilgocenie przekładnika. Kolejnym ograniczeniem jest fakt, że analiza gazów rozpuszczonych i metoda Karla Fischera służą do oznaczania zawartości wilgoci w oleju, nie dając przy tym wiarygodnej ani dokładnej informacji o zawilgoceniu izolacji stałej (zwykle papierowej) przekładnika prądowego — głównej przyczyny przebić cieplnych, prowadzących do katastroficznej awarii urządzenia. Lepszym sposobem oznaczania zawartości wilgoci w przekładnikach prądowych WN jest pomiar metodą spektroskopii w domenie częstotliwości (FDS).

  • Na czym polega pomiar FDS?

    Układ pomiarowy w metodzie FDS (spektroskopii w domenie częstotliwości) jest zasadniczo identyczny z układem tradycyjnego pomiaru tangensa delta, czyli kąta strat. Zasadnicza różnica polega na tym, że tradycyjny pomiar tangensa delta wykonuje się wyłącznie na podstawie określonej częstotliwości sieciowej. Pomiar metodą FDS polega natomiast na podaniu sygnału probierczego w szerokim zakresie częstotliwości, który wynosi zwykle od miliherca do mniej więcej jednego kiloherca. Zapis charakterystyki reakcji przekładnika prądowego na przyłożony sygnał probierczy w rozciągu badanych częstotliwości i analiza zawartych w nim wyników umożliwia wiarygodne szacowanie procentowej zawartości wilgoci w izolacji stałej urządzenia. Ponieważ pomiar FDS nie wymaga pobierania próbek oleju elektroizolacyjnego, jest znacznie wygodniejszy od tradycyjnych metod oznaczania wilgoci i można go wykonywać regularnie, bez groźby wyczerpania zapasu oleju w przekładniku.

  • Czy istnieją na rynku przyrządy do pomiarów metoda FDS?

    O ile pomiar metodą spektrometrii w domenie częstotliwości jest techniką względnie nowatorską, dostępne są już łatwe w obsłudze przyrządy działające na jej zasadzie. Dobrym ich przykładem jest przenośny zestaw pomiarowy IDAX300 firmy Megger. Przyrząd ten służy do pomiarów FDS standardowych przekładników prądowych z automatycznym zapisem danych pomiarowych za pomocą sprawdzonych, zaprogramowanych fabrycznie algorytmów. Umożliwia również pełną konfigurację parametrów przez klienta, jeżeli wymaga on pomiarów niestandardowych.