Menu

CENTRIX EVOLUTION

Flagowy system nowoczesnej lokalizacji uszkodzeń, pomiarów i diagnostyki kabli

 • Nowoczesny system lokalizacji uszkodzeń kabli z opcjami modułów dodatkowych całkowicie zintegrowanych z systemem pomiarowym – urządzenia probierczego VLF (napięcie wolnozmienne), diagnostyki WNZ i pomiarów tg delta. 
 • System centralnie obsługiwany ­– jeden centralny pulpit obsługujący wszystkie tryby pracy i funkcje.
 • W pełni zautomatyzowany – automatyczna realizacja wyboru (przełączania) i przebiegu pomiaru we wszystkich trybach pracy za pośrednictwem silników krokowych sterowanych programowo.
 • Wyjątkowo wygodna obsługa – całkowicie za pomocą gestów na ekranie wielodotykowym, zainspirowanych obsługą smartfonu. Sekwencje prowadzące użytkownika przez pełną procedurę lokalizacji uszkodzenia. Zintegrowany system zarządzania danymi w formie oprogramowania MeggerBook 3 do obsługi baz danych i redagowania protokołów.
 • System wyposażony w techniki rozpoznania charakteru uszkodzenia, lokalizacji wstępnej, kondycjonowania i lokalizacji dokładnej uszkodzeń. System obsługuje zarówno lokalizację uszkodzeń izolacji głównej jak też powłok kabli w liniach kablowych średniego, niskiego a nawet w pewnym zakresie wysokiego napięcia.
 • Reflektometr Teleflex RDR, fizycznie i funkcjonalnie zintegrowany z systemem lokalizacji uszkodzeń
 • Lokalizacja wstępna metodą reflektometryczną niskonapięciową i metodami reflektometrycznymi wysokonapięciowymi – impulsowo-łukową ARM, kondycjonowania ARM i oscylacyjnymi ICE i Decay.
 • System 80 kV, dostępny w wersjach jednofazowej i trójfazowej
 • System opcjonalnie wyposażony w automatyczne urządzenie dopalające rezonansowe do kondycjonowania miejsc uszkodzeń, metodę lokalizacji wstępnej ARM Live Burning (obserwacja procesu dopalania na ekranie reflektometru) i dodatkowe poziomy energii udarów do 4000 J w lokalizacji dokładnej metodą akustyczno-sejsmiczną
 • Wbudowane urządzenie probiercze VLF z jednoczesnym pomiarem współczynnika strat dielektrycznych tg delta. Opcjonalnie dostępna diagnostyka wnz podczas próby napięciem sinusoidalnym.
 • Wersje systemu z technologią znormalizowanych prób napięciowych sygnałem wolnozmiennym prostokątnym (VLF-CR) ze zmianą polaryzacji w kształcie sinusoidy 50 Hz (Slope) – do diagnostyki kabli o napięciu znamionowym do 36 kV. Diagnostyka wyładowań niezupełnych z zastosowaniem detektora/sprzęgacza wnz odpowiedniego do wszystkich kształtów napięcia – VLF CR, Slope, DAC i VLF Sine, o wartości skutecznej do 60 kV

System Centrix pojawił się na rynku w 2006 roku i do dziś na całym świecie sprzedano ponad 1000 jednostek tego typu. Pomiarowe wozy kablowe Centrix odniosły największy sukces rynkowy pośród porównywalnych systemów lokalizacji uszkodzeń i diagnostyki kabli. Centrix Evolution jest najnowszą wersją systemu, na nowo definiującą sztukę lokalizacji uszkodzeń, pomiarów i diagnostyki kabli.

Całkowicie nowy interfejs użytkownika zapewnia przejrzystość i wygodę obsługi. Unowocześniono również techniki pomiarów wysokonapięciowych i reflektometrycznych. System Centrix Evolution wyposażony jest w reflektometr Teleflex RDR, zapewniający niezrównane możliwości lokalizacji impulsowej uszkodzeń. Opcje rezonansowego urządzenia dopalającego, ARM Live Burning i lokalizacji dokładnej uszkodzeń z zastosowaniem udarów o energii 4000 J pozwalają uzyskać wyjątkową uniwersalność systemu w terenie.

W obszarze diagnostyki i prób wytrzymałości elektrycznej kabli system Centrix Evolution oferuje różnorodność rozwiązań – od prób napięciowych sygnałem o kształcie klasycznej sinusoidy w konkurencyjnych wersjach podstawowych do urządzeń probierczych VLF dużej mocy z diagnostyką wnz podczas prób napięciowych sygnałem wolnozmiennym prostokątnym - kosinusowym ze zmianą polaryzacji w kształcie sinusoidy 50 Hz (Slope) i diagnostyką wnz napięciem oscylacyjnym tłumionym DAC.

Dzięki rozbudowanemu systemowi monitorowania i zabezpieczeń Centrix Evolution jest najbezpieczniejszym na rynku systemem pomiarowo-diagnostycznym przeznaczonym do zabudowy w pojazdach użytkowych.