Menu

Skontaktuj się z nami!

W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt: info.pl@megger.com

W przypadku pytań dotyczących serwisu prosimy o kontakt: serwis.pl@megger.com

NIP: 527-20-18-347           

Regon: 012721049           

KRS: 0000051982           

Kapitał zakładowy: 1 050 000 PLN

Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy

Potwierdzam, że zapoznałem się z oświadczeniem o ochronie danych

Biura i zakłady produkcyjne Megger na świecie

Close Modal