Menu

Skontaktuj się z nami!

Siedziba główna i serwis:

Megger Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 42 A

05-500 Stara Iwiczna

T: +48 22 2 809 808

W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt: seba.pl@megger.com

W przypadku pytań dotyczących serwisu prosimy o kontakt: serwis.pl@megger.com

NIP: 527-20-18-347           

Regon: 012721049           

KRS: 0000051982           

Kapitał zakładowy: 1 050 000 PLN

Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy

 

Biura i zakłady produkcyjne Megger na świecie

Close Modal