Menu

Seria FREJA500

Testery automatyki zabezpieczeń

  • W pełni automatyczne testy z zastosowaniem aplikacji komputerowej FREJA Win
  • Możliwość obsługi bez komputera, za pośrednictwem intuicyjnego ekranu dotykowego wysokiej rozdzielczości
  • Wyjścia wysokoprądowe o dużej mocy – do 60 A / 300 VA na fazę
  • Do 10 wyjść prądowych umożliwiających badanie zabezpieczeń różnicowych transformatorów i szyn zbiorczych
  • Możliwość przeprowadzenia dynamicznych testów z obu końców linii z synchronizacją GPS
  • Zgodność ze standardem IEC 61850 definiującym zasady wymiany informacji między urządzeniami automatyki stacyjnej

Testery automatyki zabezpieczeń serii FREJA 500 wyposażone są w ekran dotykowy do obsługi rezydentnego oprogramowania Freja Win Local sterującego pracą urządzenia w pomiarach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Testery tej serii można również obsługiwać w pełnym zakresie z komputera przenośnego z zainstalowanym oprogramowaniem Freja Win zgodnym z normą IEC61850, która definiuje zasady komunikacji z urządzeniem automatyki stacyjnej.  Moduły źródeł prądowych i napięciowych mogą być łączone szeregowo i równolegle, co pozwala na uzyskanie wymaganej mocy sygnałów pomiarowych. W badaniach zabezpieczeń nadprądowych bezzwłocznych, trzy źródła prądowe połączone równolegle mogą dostarczyć prąd do wartości 180 A z mocą 900 VA.  Źródła prądowe wyróżniają się płaską charakterystyką mocy w zakresie od 4 do 30 A, zapewniając tym samym stabilną wartość prądu przy wysokim napięciu granicznym w badaniach zabezpieczeń panelowych i przekaźników elektromagnetycznych o dużej impedancji.  

FREJA543 - tester wyposażony w 4 kanały napięciowe i 3 kanały prądowe.

FREJA546 - tester wyposażony w 4 kanały napięciowe i 3 kanały prądowe z możliwością uzyskania 6 kanałów prądowych i 1 napięciowego.  

FREJA549 - tester wyposażony w 4 kanały napięciowe i 6 kanałów  prądowych z możliwością konwersji źródeł napięciowych na prądowe, co pozwala uzyskać 10 kanałów prądowych.