Menu

Testery akumulatorów

Sprzęt pomiarowy do badania baterii akumulatorów

Testery baterii akumulatorów

Powszechność stosowania systemów zasilania awaryjnego/bezprzerwowego i wysoki koszt wymiany baterii akumulatorów sprawiają, że opłaca się inwestować w instrumenty pomiarowe umożliwiające prawidłową kontrolę pracy systemu w całym okresie jego eksploatacji. 

Metody pomiarów baterii akumulatorów można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią pomiary wykonywane bez wyłączania baterii z ruchu, np. pomiar impedancji. Badania takie umożliwiają często wykrycie "słabych" ogniw zanim ulegną awarii. W drugiej grupie można wyróżnić kontrolowane rozładowywanie baterii akumulatorów pod obciążeniem. Test rozładowywania pokazuje, co faktycznie mogłoby się zdarzyć, jeśli bateria przejęłaby zasilanie systemu. 

Większość baterii akumulatorów pracuje w układzie równoległym (buforowym) z prostownikiem. W nowoczesnych systemach zasilania awaryjnego stosowane są układy automatycznej kontroli doziemienia, które w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości prądu upływności wysyłają sygnał alarmowy do systemów nadrzędnych. W celu identyfikacji uszkodzeń obwodów zlokalizowanych w złożonych systemach zasilania awaryjnego pracujących w układzie buforowym, można użyć lokalizatora uszkodzeń doziemnych baterii np. Geolux GL 660-1.