Menu

MPQ1000

Ręczny analizator jakości energii elektrycznej

  • Automatyczne wykrywanie podłączonych cęgów prądowych i rozpoznawanie zakresu pracy przekładnika prądowego.
  • Weryfikacja konfiguracji połączeń i sygnalizowanie błędów zestawienia układu pomiarowego.
  • Wbudowana aplikacja analityczna porównująca uzyskane wyniki z normą lub zindywidualizowanym zestawem parametrów. Możliwość tworzenia własnych szablonów odzwierciadlających ustalone wewnętrzne standardy.

Ręczny analizator jakości energii elektrycznej MPQ1000 wyposażony jest w funkcje doskonale nadające się do rozwiązywania problemów jakości energii, wykonywania pomiarów zgodności parametrów zasilania z normami i przeprowadzania audytów. Automatyczne wykrywanie zakresu, na którym pracuje przekładnik prądowy cęgów odbiorczych eliminuje możliwość błędnego pomiaru wskutek nieprawidłowych nastawień parametrów cęgów. Wykrywanie prawidłowości połączeń i sygnalizacja błędów zestawienia układu pomiarowego zapewnia uzyskanie właściwych danych.

Rozwiązania sprzętowe to jednak nie wszystko. Sercem solidnie wykonanego urządzenia jest wiodące w branży oprogramowanie, organizujące w sposób inteligentny pomiary, minimalizujące błędy i szybko analizujące wyniki, które następnie odnoszone są do przyjętych norm jakościowych. Użytkownik może samodzielnie tworzyć szablony wzorcowe w oparciu o lokalne standardy, które są zapisywane w pamięci i używane jako zbiory parametrów odniesienia do porównań. Zwiększenie wydajności pomiarów prowadzi do oszczędności czasu, wysiłku i kosztów.

Oprogramowanie automatycznie tworzy zindywidualizowane konfiguracje pomiarów, których celem jest rozwiązanie zadanego problemu, czy to będą zbędne zadziałania zabezpieczeń, problemy z transformatorami, silnikami elektrycznymi czy też analiza jakości energii – ogólna lub według standardu EN50160. Analizator w każdym przypadku zarejestruje zdarzenia powodujące konkretne problemy w sieci zasilającej. Do przeprowadzenie wszechstronnej analizy przyrządem MPQ1000 nie trzeba być ekspertem w dziedzinie jakości energii.