Menu

MPQ1000

Ręczny analizator jakości energii elektrycznej

 • Automatyczne wykrywanie podłączonych cęgów prądowych i rozpoznawanie zakresu pracy przekładnika prądowego.
 • Weryfikacja konfiguracji połączeń i sygnalizowanie błędów zestawienia układu pomiarowego.
 • Wbudowana aplikacja analityczna porównująca uzyskane wyniki z normą lub zindywidualizowanym zestawem parametrów. Możliwość tworzenia własnych szablonów odzwierciadlających ustalone wewnętrzne standardy.

Ręczny analizator jakości energii elektrycznej MPQ1000 wyposażony jest w funkcje doskonale nadające się do rozwiązywania problemów jakości energii, wykonywania pomiarów zgodności parametrów zasilania z normami i przeprowadzania audytów. Automatyczne wykrywanie zakresu, na którym pracuje przekładnik prądowy cęgów odbiorczych eliminuje możliwość błędnego pomiaru wskutek nieprawidłowych nastawień parametrów cęgów. Wykrywanie prawidłowości połączeń i sygnalizacja błędów zestawienia układu pomiarowego zapewnia uzyskanie właściwych danych.

Rozwiązania sprzętowe to jednak nie wszystko. Sercem solidnie wykonanego urządzenia jest wiodące w branży oprogramowanie, organizujące w sposób inteligentny pomiary, minimalizujące błędy i szybko analizujące wyniki, które następnie odnoszone są do przyjętych norm jakościowych. Użytkownik może samodzielnie tworzyć szablony wzorcowe w oparciu o lokalne standardy, które są zapisywane w pamięci i używane jako zbiory parametrów odniesienia do porównań. Zwiększenie wydajności pomiarów prowadzi do oszczędności czasu, wysiłku i kosztów.

Oprogramowanie automatycznie tworzy zindywidualizowane konfiguracje pomiarów, których celem jest rozwiązanie zadanego problemu, czy to będą zbędne zadziałania zabezpieczeń, problemy z transformatorami, silnikami elektrycznymi czy też analiza jakości energii – ogólna lub według standardu EN50160. Analizator w każdym przypadku zarejestruje zdarzenia powodujące konkretne problemy w sieci zasilającej. Do przeprowadzenie wszechstronnej analizy przyrządem MPQ1000 nie trzeba być ekspertem w dziedzinie jakości energii.

Megger PQ Firmware for MPQ Series PQ Analysers

The new MPQ firmware version 1.407 and application code 1.1.0.44 supports both the MPQ1000 and MPQ2000. It incorporates the following bug fixes and software enhancements.

Bug Fixes

 • The MPQ now auto detects the 20A and 10CT ranges.
 • The scope mode now recognizes the CT range.
 • The 4 wire 2.5 wattmeter calculation has been corrected.
 • Auto Analysis now functioning with larger files.

 

Enhancements

New On Board Setup: Update the setups on the front panel of the MPQ. From the DMM screen scroll to SETUP and press the ENTER key to access the new setup screens.        

New AUTO mode: The MPQ will now measures the voltage & frequency and automatically set the appropriate limits. Simply connect the MPQ, select the setup configuration & start recording. The MPQ does everything else.          

Unlimited Recording Time: The MPQ Analyzer will record data files up to 100M. When the data file reaches 100M it will automatically start a new data file. It will record until the 32G card is full. This means the unit can record for literally year’s non-stop. Record inrush on motors for days or weeks.

Remote monitoring time sync: The MPQ Analyzer can automatically time sync to your network periodically. No need to pay extra for GPS then to just worry about losing the signal. Keep all the units on the network perfectly synced.

CT Prompt added to preferences screen. If CT prompt is enabled then the analyzer will display a warning message if the CT range does not match the range programmed in the setup file. If the CT prompt is disabled then the analyzer will automatically use the auto identified CT range and dislay no message. 

When connected to a 3 phase wye the unit will now display both the phase to neutral values as well as the phase to phase values.

Calculated 3rd Phase: When the MPQ is connected to a delta it will automatically calculate the 3rd phase values. The MPQ will also allow the user to view the Delta as a wye. This means you can view both the phase relationships within the delta and the phase relationships to the load.

 

Download and Install instructions

 • Please download the Executable file “MPQUpdateMaker_BF_1_407-CEa_1_1_0_44.exe” to a workstation where the installer can transfer the files and folder structure to a preferably blank USB Thumb Drive with at least 8 MB of available space and that does not have a MEGGER folder at its root.
 • With the Thumb Drive installed into the workstation, execute the downloaded file which will locate all installed removable media and display it.
 • Choose the thumb drive to be used for updating the MPQ equipment and then proceed with the installation.
 • After the installation completes, please eject the thumb drive which is now ready to use with the MPQ1000 or MPQ2000 instruments to be updated.
Instrument firmware and application update thumb drive installation software
MPQUpdateMaker_BF_1_407-CEa_1_1_0_44.exe
2,6 MB | 22-05-20
Megger PQ PC Software for MPQ Series PQ Analyzers

The new Metrosoft MPQ PC Software version 2.6.2.1 incorporates the following bug fixes and software enhancements.

Bug Fixes

 • Displacement Power Factor (DPF) Auto scaling now functions properly.
 • Scheduled download now functioning.
 • Auto analysis of current harmonics is now functioning.
 • Various translation corrections were made.

 

Enhancements

Connection Images: For every setup configuration of the MPQ new connection diagrams have been added, showing how to connect the analyzer.

Comtrade Export: Any recorded event can now be exported as a Comtrade file. It can then be played back to see how your protection equipment responds to them.

AUTO mode added to the Data Analysis: The software will automatically determine the nominal values in your recorded data file and perform an analysis based on those values.

New Harmonic Analysis Screen for DC: The harmonic analysis screen is now configurable. Set the analysis to be based in harmonic order & percent of fundamental for AC or frequency and value for DC. This is needed when troubleshooting DC systems.

Event Arrows: When viewing a chart arrows will indicate where the dips and swells occurred. Now simply click on the arrow to view the event

 

Download and Install instructions

Download the file MPQ_Megger_Muti-Language_2.6.2.1.exe to the computer it should be loaded on and execute the file.

Link User guide - Megger power quality software
Megger-PQ-PC-Software-Product-Update.pdf
1,9 MB | 22-05-20
PC MPQ Software installer
MPQ_Megger_Muti-Language_2-6-2-1.exe
25,6 MB | 22-05-20