Menu
Produkty
Pomiary i próby napięciowe izolacji

Pomiary i próby napięciowe izolacji

Pomiary rezystancji izolacji napięciem stałym

Pomiary rezystancji izolacji

Firma Megger, pierwszy na świecie konstruktor oraz producent mierników rezystancji izolacji z ponad stuletnim doświadczeniem, oferuje najwyższej jakości, technicznie zaawansowane przyrządy do pomiarów i badań diagnostycznych izolacji.

Regularne pomiary rezystancji izolacji są najbardziej skuteczną metodą wykrywania defektów wynikających ze starzenia się układów izolacyjnych instalacji i sprzętu elektrycznego. Zważywszy, że 60% awarii urządzeń elektrycznych jest skutkiem przebicia izolacji, pomiary rezystancji izolacji są kluczowym elementem programu monitorowania układów izolacyjnych umożliwiającym wczesne wykrycie potencjalnych problemów.

Oferta firmy Megger w zakresie przyrządów do pomiaru rezystancji izolacji napięciem stałym obejmuje najwyższej jakości mierniki z napięciem probierczym 5 kV, 10 kV i 15 kV. Na szczególną uwagę zasługuje seria S1 mierników rezystancji izolacji, charakteryzująca się niezrównaną funkcjonalnością oraz możliwościami diagnostycznymi, zasilaniem zarówno akumulatorowym, jak też z sieci elektrycznej, wysoką odpornością na zakłócenia, automatyzacją testów, pamięcią pomiarów i możliwością eksportu wyników przez złącze USB lub RS232.  

ANALIZA DIAGNOSTYCZNA IZOLACJI METODĄ FDS 

Potrzeba niezawodnych metod monitorowania i diagnostyki izolacji stanowi motywację dla światowych liderów w branży elektrycznej do opracowywania oraz wdrażania nowych technik pomiarowych optymalizujących, jak również zwiększających niezawodność funkcjonowania wszystkich elementów sieci rozdzielczych.

Analizatory diagnostyczne izolacji IDAX 300/350, wykorzystujące do badań i analizy technikę spektroskopii dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości, są instrumentami rewolucyjnymi w diagnostyce izolacji. Metoda FDS (określana również mianem częstotliwościowej odpowiedzi dielektrycznej) stosowana jest od dziesięcioleci w laboratoriach a system IDAX był pierwszym instrumentem diagnostycznym wykorzystującym tę metodę w pomiarach terenowych. Urządzenia IDAX oraz zastosowana w nich metoda pomiaru używane są z powodzeniem na całym świecie od ponad 15 lat.