Menu

Reflektometry

Reflektometry do zastosowań w telekomunikacji.

Reflektometry (lokalizatory impulsowe) firmy Megger zapewniają szybkie i dokładne wyniki w lokalizacji uszkodzeń, badaniach kontrolnych i odbiorczych telekomunikacyjnych i teleinformatycznych łączy kablowych a także pomiarach kabli zasilających i sterowniczych. Każde urządzenie tego typu jest bezpiecznym, niskonapięciowym instrumentem pomiarowym, odpowiednim do badania wszelkiego rodzaju kabli wielożyłowych, bez względu na ich znamionowe parametry napięciowe i prądowe.