Menu

Reflektometry

Reflektometry do zastosowań w telekomunikacji.

Reflektometry

Reflektometry (lokalizatory impulsowe) firmy Megger zapewniają szybkie a zarazem dokładne wyniki w lokalizacji uszkodzeń, badaniach kontrolnych oraz odbiorczych telekomunikacyjnych i teleinformatycznych łączy kablowych, a także w pomiarach kabli zasilających i sterowniczych. Każde urządzenie tego typu jest bezpiecznym, niskonapięciowym instrumentem pomiarowym, odpowiednim do badania wszelkiego rodzaju kabli wielożyłowych, bez względu na ich znamionowe parametry napięciowe czy prądowe.