Menu

Pomiary baterii akumulatorów

Pomiary baterii akumulatorów

Pomiary baterii akumulatorów

Powszechność stosowania systemów zasilania awaryjnego/bezprzerwowego i wysoki koszt wymiany baterii akumulatorów sprawiają, że dzisiaj opłaca się zainwestować w instrumenty pomiarowe umożliwiające prawidłową kontrolę pracy baterii w całym okresie ich eksploatacji. 

Metody pomiarów baterii akumulatorów można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią pomiary wykonywane bez wyłączenia baterii z ruchu, np. pomiar impedancji. Pomiary takie można przeprowadzać często w celu wykrycia słabych ogniw zanim ulegną awarii. W drugiej grupie są pomiary, które z reguły są przeprowadzane po wyłączeniu baterii z ruchu. W tej grupie można wyróżnić kontrolowane rozładowywanie baterii akumulatorów pod obciążeniem. Test rozładowywania pokazuje, co faktycznie mogłoby się zdarzyć, jeśli bateria przejęłaby zasilanie systemu. 

Większość baterii akumulatorów pracuje w układzie równoległym (buforowym) z prostownikiem. W nowoczesnych systemach zasilania awaryjnego stosowane są układy automatycznej kontroli doziemienia, które w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości prądu upływności wysyłają sygnał alarmowy do systemów nadrzędnych. Aby dokonać identyfikacji uszkodzonych obwodów w złożonych systemach zasilania awaryjnego pracujących w układzie buforowym można użyć lokalizatora uszkodzeń doziemnych baterii.