Menu

Telekomunikacja i teleinformatyka

Miernik wysokości zawieszenia przewodów

Telekomunikacja i teleinformatyka

Telekomunikacja i teleinformatyka

Precyzyjny sprzęt pomiarowy do zastosowań w telekomunikacji i teleinformatyce jest niezbędny w pracy specjalistów zajmujących się instalacją i utrzymaniem sieci i systemów teletechnicznych. Firma Megger od początku swego istnienia wspiera tę branżę dostarczając urządzeń pomiarowych koniecznych do zapewnienia niezawodności i najwyższej jakości połączeń. W ofercie firmy użytkownik znajdzie analizatory systemów teletransmisyjnych opartych na kablach miedzianych, reflektometry, mierniki rezystancji izolacji i ciągłości elektrycznej, testery baterii akumulatorów, mierniki uziemień oraz ręczne mierniki parametrów sieci.  Proces komunikacji w systemach teleinformatycznych składa się z kilku etapów zwanych warstwami (warstwa fizyczna, łącza danych, sieciowa, transportowa, sesji, prezentacji i aplikacji). Sprzęt pomiarowy firmy Megger obsługuje fizyczną warstwę teletransmisji, wspierając personel techniczny w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania sieci i urządzeń komutacyjnych i jednocześnie dostarcza informacji niezbędnych dla funkcjonowania pozostałych warstw modelu.