Menu

Systemy mobilne z odbiornikami

Generatory udarów i lokalizacja dokładna uszkodzeń

Firma Megger oferuje szeroki wybór sprzętu do lokalizacji uszkodzeń kabli, zaprojektowanego i wyprodukowanego według najwyższych standardów jakości, zdolnego do przeprowadzenia wszelkiego rodzaju pomiarów oraz diagnostyki kabli eksploatowanych w pełnym zakresie napięć - od niskich do najwyższych.

Badania kabli prowadzące do zlokalizowania uszkodzeń wykonywane są w kilku etapach. W pierwszym etapie przeprowadzane są pomiary, których celem jest potwierdzenie obecności uszkodzenia. Mogą to być pomiary reflektometryczne, pomiary rezystancji izolacji albo - w przypadku wysokorezystancyjnych uszkodzeń - próby napięciowe, na przykład sygnałem wolnozmiennym VLF. Kolejnym etapem po wykryciu uszkodzenia i określeniu jego charakteru jest lokalizacja wstępna, której celem jest zawężenie obszaru poszukiwań uszkodzenia do stosunkowo krótkiego odcinka kabla. W przypadku uszkodzeń o niskiej rezystancji przejścia skuteczną lokalizację wstępną można przeprowadzić reflektometrem w trybie niskonapięciowym. Lokalizacja wstępna uszkodzeń dużej rezystancji wymaga zastosowania metod wysokonapięciowych z użyciem generatora udarów w połączeniu z metodami reflektometrycznymi, na przykład metody ARM, tj. odbicia impulsu sondującego od łuku elektrycznego wywołanego w miejscu uszkodzenia udarem napięciowym.

Ze względu na fakt, że kable rzadko bywają ułożone pod ziemią idealnie w linii prostej, nawet najbardziej precyzyjne metody lokalizacji wstępnej zazwyczaj nie są w stanie wskazać dokładnie miejsca uszkodzenia. W tym celu konieczna jest lokalizacja dokładna polegająca na zastosowaniu procedur takich jak metoda akustyczno-sejsmiczna wykorzystująca generator udarów oraz odbiornik sygnałów akustycznych, metody elektromagnetyczne wykorzystujące częstotliwości w pasmie akustycznym albo metoda napięcia krokowego z zastosowaniem taktowanego napięcia stałego