Menu

Reflektometry

Reflektometry

Reflektometry

Reflektometry (lokalizatory impulsowe) stosowane są do wykrywania i lokalizacji wstępnej uszkodzeń kabli. Pomiar reflektometryczny polega na wysłaniu w parę przewodów krótkiego elektrycznego impulsu sondującego i obserwacji odbić sygnału od punktów nieciągłości impedancji falowej toru. Jeśli impedancja falowa na całej długości badanego odcinka kabla jest stała i testowana para przewodów zwarta jest na końcu impedancją dokładnie równą impedancji falowej kabla, nie wystąpią żadne odbicia i cała energia sygnału zostanie wchłonięta w zakończeniu kabla. Jeśli jednak na badanym odcinku występują nieciągłości impedancji falowej, na przykład spowodowane uszkodzeniami, część lub całość energii impulsu odbije sie od tych miejsc i powróci do reflektometru. Na podstawie kształtu i rozmieszczenia impulsów na wykresie wyświetlanym na ekranie reflektometru można określić charakter uszkodzenia i odległość do miejsca uszkodzenia.  Metodę reflektometryczną można wykorzystać do lokalizacji wstępnej uszkodzeń metodami wysokonapięciowymi, na przykład metodą odbicia od łuku elektrycznego z zastosowaniem generatora udarów i filtra ARM, które stosuje się do wykrywania uszkodzeń o dużej rezystancji przejścia (≥ 100 Ω ). Niezwykle istotne jest zlokalizowanie uszkodzenia kabla w sposób szybki i skuteczny. Zwarcie żył kabla wysokiego napięcia z ziemią w przypadku dużej wilgotności gleby może prowadzić do awarii sąsiednich kabli i długotrwałych przerw w zasilaniu odbiorców.