Menu

Reflektometry

Reflektometry

Reflektometry

Reflektometry (lokalizatory impulsowe) stosowane są do wykrywania i lokalizacji wstępnej uszkodzeń kabli. Pomiar reflektometryczny polega na wysłaniu w parę przewodów krótkiego elektrycznego impulsu sondującego oraz obserwacji odbić sygnału od punktów nieciągłości impedancji falowej toru. Jeśli impedancja falowa na całej długości badanego odcinka kabla jest stała oraz testowana, para przewodów zwarta jest na końcu impedancją dokładnie równą impedancji falowej kabla, nie wystąpią żadne odbicia i cała energia sygnału zostanie wchłonięta w zakończeniu kabla. Jeśli jednak na badanym odcinku występują nieciągłości impedancji falowej, na przykład spowodowane uszkodzeniami, część lub całość energii impulsu odbije sie od tych miejsc i powróci do reflektometru. Na podstawie kształtu oraz rozmieszczenia impulsów na wykresie wyświetlanym na ekranie reflektometru można określić charakter uszkodzenia i odległość do miejsca uszkodzenia.

Metodę reflektometryczną można wykorzystać do lokalizacji wstępnej uszkodzeń metodami wysokonapięciowymi, na przykład metodą odbicia od łuku elektrycznego z zastosowaniem generatora udarów i filtra ARM, które stosuje się do wykrywania uszkodzeń o dużej rezystancji przejścia (≥ 100 Ω ). Niezwykle istotne jest zlokalizowanie uszkodzenia kabla w sposób szybki oraz skuteczny. Zwarcie żył kabla wysokiego napięcia z ziemią w przypadku dużej wilgotności gleby może prowadzić do awarii sąsiednich kabli czy też długotrwałych przerw w zasilaniu odbiorców.