Menu

Identyfikacja kabli i lokalizacja trasy

Lokalizacja uszkodzeń i pomiary kabli | Megger (Lokalizacja tras kabli i identyfikacja kabli)

Identyfikacja kabli i lokalizacja trasy

Lokalizatory uzbrojenia podziemnego oferowane przez firmę Megger pozwalają na szybką i dokładną lokalizację tras podziemnych kabli i rur, identyfikację kabli i lokalizację dokładną niektórych rodzajów uszkodzeń izolacji kabli i defektów izolacji rurociągów. Przenośne systemy lokalizacji punktowo-dokładnej uzbrojenia podziemnego wykorzystywane są codziennej pracy w terenie przez operatorów różnych instalacji podziemnych i usługodawców współpracujących z nimi - w elektroenergetyce, telekomunikacji, przedsiębiorstwach wodociągowych, kolejnictwie, gazownictwie i ciepłownictwie. Szybkie i dokładne wyznaczenie trasy podziemnych przewodów jest niezbędnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i maksymalnego skrócenia przerw w dostawie energii i innych mediów do konsumenta. Szeroki zakres oferowanych przez firmę Megger lokalizatorów uzbrojenia podziemnego i urządzeń do lokalizacji dokładnej uszkodzeń pozwala użytkownikom wybrać sprzęt odpowiadający ich wymaganiom i potrzebom wynikającym z wyzwań, z którymi mierzą się w pracy w terenie.