Menu

PRIMEON

PRIMEON

  • Pomiar rezystancji izolacji
  • Metody reflektometryczne (radar kablowy)
  • Próby wytrzymałości izolacji kabla napięciem wyprostowanym (DC)
  • Kondycjonowanie miejsca uszkodzenia metodą dopalania izolacji
  • Lokalizacja wstępna wysokonapięciowymi metodami oscylacyjnymi z zastosowaniem reflektometru
  • Lokalizacja dokładna metodą akustyczno–sejsmiczną i elektromagnetyczną z zastosowaniem wielozakresowego generatora udarów
  • Próby napięciowe powłoki kabla i lokalizacja dokładna nieszczelności powłoki

PRIMEON to kompletny system lokalizacji uszkodzeń z możliwością doposażenia w urządzenie probiercze VLF i aparaturę pomiarową do diagnostyki wyładowań niezupełnych. Integralnymi elementami systemu PRIMEON są: reflektometr Teleflex® RDR do lokalizacji wstępnej metodami impulsowymi, moduł pomiaru rezystancji izolacji, potężne źródło napięcia stałego (DC), wielostopniowy generator udarów do lokalizacji dokładnej z zastosowaniem odbiornika udarowego digiPHONE+2, urządzenie dopalające ze składową wysokiej częstotliwości do kondycjonowania miejsc uszkodzeń i zestaw metod niskonapięciowych i wysokonapięciowych do lokalizacji wstępnej uszkodzeń z zastosowaniem reflektometru. Całość obsługiwana jest z jednego centralnego pulpitu z graficznym interfejsem użytkownika.