Menu

Lokalizacja instalacji podziemnych

Lokalizacja uzbrojenia podziemnego i wycieków wody

Lokalizacja instalacji podziemnych

Lokalizatory uzbrojenia podziemnego oferowane przez firmę Megger pozwalają na szybką oraz dokładną lokalizację tras podziemnych kabli i rur. Przenośne systemy lokalizacji uzbrojenia podziemnego wykorzystywane są w codziennej pracy w terenie przez operatorów różnych instalacji podziemnych i usługodawców współpracujących z nimi - w elektroenergetyce, telekomunikacji, przedsiębiorstwach wodociągowych, kolejnictwie, gazownictwie, ciepłownictwie, geodezji, budownictwie drogowym oraz budownictwie ogólnym. Precyzyjne wykrycie oraz wyznaczenie trasy przebiegu instalacji podziemnej pozwala uniknąć kosztowych awarii przy wykopach ziemnych.