Menu

Diagnostyka kabli SN i urządzenia probiercze

Próby wytrzymałości elektrycznej i diagnostyka kabli SN

Próby wytrzymałości elektrycznej i diagnostyka kabli SN

Firma Megger proponuje szereg rozwiązań metodologicznych i sprzętowych w zakresie prób wytrzymałości elektrycznej kabli napięciem wolnozmiennym (VLF), pomiarów współczynnika strat dielektrycznych tangens delta oraz diagnostyki wyładowań niezupełnych (WNZ). Próby napięciem wolnozmiennym 0,1 Hz są metodą alternatywną do prób napięciem stałym, które narażają izolację kabli na większe naprężenia elektryczne będące skutkiem zjawiska polaryzacji. Zadaniem prób napięciem VLF jest ujawnienie słabych punktów izolacji spowodowanych rozwojem drzewień wodnych. Opracowane przez nas systemy diagnostyczne stosujące metodę napięcia wolnozmiennego kosinusoidalno-prostokątnego, przeznaczone w szczególności do badania bardzo długich kabli, są zgodne z międzynarodowymi standardami IEEE 400 i IEC HD 620/621. Nasze systemy diagnostyczne wyładowań niezupełnych wykorzystują metodę samogasnącej fali oscylacyjnej (DAC) do absolutnie niedestrukcyjnych pomiarów i lokalizacji WNZ. Diagnostyka tangens delta jest znakomitą metodą oceny stanu technicznego układów izolacyjnych linii kablowych, której stosowanie pozwala uniknąć poważnych awarii eksploatowanych kabli. Diagnostyka tangens delta towarzysząca próbom wytrzymałości elektrycznej napięciem wolnozmiennym pozwala ujawnić obecność drzewień wodnych (jednej z głównych przyczyn degradacji kabli średniego napięcia o izolacji polietylenowej), a także stanowi przesłankę oceny stanu technicznego oraz stopnia zestarzenia układów izolacyjnych.