Menu

Diagnostyka Tangens Delta

Diagnostyka tangens delta

Diagnostyka Tangens Delta

Nowoczesne zestawy diagnostyczne tangens delta, zarówno autonomiczne, jak też zabudowane w pomiarowych wozach kablowych, coraz częściej stanowią element wyposażenia standardowego ekip zajmujących się pomiarami i diagnostyką kabli. Pomiar współczynnika strat dielektrycznych tangens delta (alternatywnie pomiar współczynnika mocy) dostarcza ważnych informacji dla jakościowej oceny stanu technicznego układów izolacyjnych kabli oraz aparatury średniego napięcia, pozwalając ustalić stopień degradacji i zestarzenia izolacji. Typowe napięcia probiercze stosowane w tych zestawach mieszczą się w zakresie 6 - 54 kV. Wyższe napięcia pomiaru są możliwe z zastosowaniem mostków z zewnętrznym zasilaniem.