Menu

Diagnostyka Tangens Delta

Diagnostyka tangens delta

Nowoczesne zestawy diagnostyczne tangens delta, zarówno autonomiczne jak też zabudowane w pomiarowych wozach kablowych, coraz częściej stanowią element wyposażenia standardowego ekip zajmujących się pomiarami i diagnostyką kabli. Pomiar współczynnika strat dielektrycznych tangens delta (alternatywnie pomiar współczynnika mocy) dostarcza ważnych informacji dla jakościowej oceny stanu technicznego układów izolacyjnych kabli i aparatury średniego napięcia, pozwalając ustalić stopień degradacji i zestarzenia izolacji. Typowe napięcia probiercze stosowane w tych zestawach mieszczą się w zakresie 6 - 54 kV. Wyższe napięcia pomiaru są możliwe z zastosowaniem mostków z zewnętrznym zasilaniem.