Menu

Akcesoria

Akcesoria

W trakcie prób wytrzymałościowych izolacji pojemność kabla, ładowana jest do wartości zagrażających bezpieczeństwu obsługi. Po wykonaniu pomiaru obiekt należy w jednoznaczny i pewny sposób uziemić. Większośc oferowanych przez nas urządzeń probierczych zapewnia automatyczne rozładowanie badanego kabla, jednak zdublowanie tej operacji poprzez zastosowanie drążka rozładowczego EST wydatnie zwiększa bezpieczeństwo prowadzonych prac.

Natomiast znaczniki (markery) MAR 100-3D naszej firmy to jakościowo nowa metoda lokalizacji ważnych elementów uzbrojenia podziemnego, takich jak złącza, zapasy kabli, kolizje z innymi instalacjami podziemnymi, rozgałęzenia, punkty konserwacyjne, studzienki czy podziemne przejścia.