Menu
Produkty
Pomiary, diagnostyka i lokalizacja uszkodzeń kabli

Pomiary, diagnostyka i lokalizacja uszkodzeń kabli

Pomiary, diagnostyka i lokalizacja uszkodzeń kabli

Pomiary, diagnostyka i lokalizacja uszkodzeń kabli

Pomiary i diagnostyka kabli są niezwykle ważnym elementem eksploatacji linii elektroenergetycznych. Konsekwentny program zarządzania majątkiem sieciowym uwzględniający analizę, diagnostykę i raportowanie zdecydowanie poprawia wskaźniki niezawodności. Firma Megger oferuje rozwiązania w zakresie pomiarów i diagnostyki kabli w następujących kategoriach produktów:  

  • Lokalizacja uszkodzeń kabli. Oferowany sprzęt pozwala przeprowadzić lokalizację uszkodzeń szybko i bezpiecznie, skracając tym samym do minimum przerwy w zasilaniu spowodowane awariami.  
  • Diagnostyka kabli. Korzystanie ze sprzętu diagnostycznego zapewnia uzyskanie wszelkich informacji koniecznych do podjęcia prawidłowych decyzji w całym okresie eksploatacji linii kablowych.
  • Pomiarowe wozy kablowe. Różnorodność wzajemnie uzupełniających się urządzeń pomiarowych i elementów wyposażenia stanowiących kompletny mobilny system pomiarowo-diagnostyczny usprawnia pomiary, diagnostykę i lokalizację uszkodzeń w terenie.
  • Telekomunikacja/Teleinformatyka. Zapewnienie prawidłowości działania warstwy fizycznej systemów teletransmisyjnych i urządzeń komutacyjnych, pozyskanie niezbędnych informacji o jakości połączeń.