Menu
Produkty
Diagnostyka transformatorów
Testery przekładników prądowych

Testery przekładników prądowych

Pomiary przekładników prądowych

Pomiary przekładników prądowych

Konieczność wszechstronnego badania przekładników prądowych wynika z niezwykle istotnej roli, jaką pełnią w systemie automatyki zabezpieczeniowej. Awaria polegająca na otwarciu uzwojenia wtórnego może skutkować przetężeniem po stronie pierwotnej oraz zwarciem zwojów.

Sprzęt pomiarowy firmy Megger pozwala kontrolować stan techniczny przekładników prądowych w ramach planowanych przeglądów, by zapobiec rozwijaniu się problemów prowadzących do awarii. Rutynowe badania diagnostyczne powinny uwzględniać pomiar charakterystyki nasycenia przekładnika w celu ustalenia punktu kolanowego zgodnie z normami IEEE i IEC, pomiar przekładni w celu stwierdzenia czy przekładnia napięciowa mieści się w granicach tolerancji oraz pomiary rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji przekładnika. Test charakterystyki nasycenia ma na celu ustalenie punktu kolanowego, czyli punktu, w którym prąd po stronie wtórnej przestaje zmieniać się proporcjonalnie do zmian wartości prądu pierwotnego zgodnie ze znamionową przekładnią. Pomiar przekładni pod normalnym obciążeniem polega na ustaleniu stosunku wartości napięcia przyłożonego po stronie wtórnej do wynikowego napięcia po stronie pierwotnej przekładnika. Z kolei w pomiarach rezystancji - uzwojeń i izolacji - mierzony jest prąd wymuszony przyłożonym napięciem stałym oraz obliczana jest stosowna rezystancja z uwzględnieniem współczynnika temperaturowego.