Menu

TOS1

Wzorzec kalibracyjny omomierzy transformatorowych

  • Wzorzec kalibracyjny omomierzy zapewniający dokładność pomiaru ±0,1%
  • Solidna konstrukcja, pozwalająca na użycie przyrządu w terenie
  • Zaciski pomiarowe przystosowane zarówno do dużych chwytaków i wtyków bananowych
  • Pomiar czteroprzewodowy Kelvina – niewymagana  kompensacja rezystancji przewodów
  • Uniwersalny wzorzec kalibracyjny wszelkiego typu omomierzy

TOS1 jest precyzyjnym wzorcem rezystancji przeznaczonym do kalibracji i sprawdzania dokładności omomierzy transformatorowych w szerokim zakresie rezystancji. Ten jedyny w swoim rodzaju przyrząd zaprojektowany jest zarówno do zastosowania laboratoryjnego jako wzorzec kalibracyjny, jak też do sprawdzania dokładności wszelkiego rodzaju omomierzy w eksploatacji. TOS1 przeznaczony jest przede wszystkim do użytku w placówkach zajmujących się wzorcowaniem, w których wymagana jest duża dokładność pomiaru rezystancji. W przypadku testowania omomierzy trójfazowych używana jest metoda wzbudzenia (magnesowania) jednofazowego.