Menu
Produkty
Diagnostyka transformatorów
Badania układu izolacyjnego

Badania układu izolacyjnego

Badania układu izolacyjnego transformatora

Badania układu izolacyjnego transformatora

Do podstawowych metod oceny stanu technicznego układów izolacyjnych transformatorów oraz izolatorów przepustowych należą:

  • Pomiar współczynnika strat dielektrycznych tg δ
  • Pomiar współczynnika tg δ w funkcji częstotliwości (1 – 500 Hz)
  • Odpowiedź dielektryczna w dziedzinie częstotliwości (DFR)
  • Pomiar zawartości wilgoci w oleju elektroizolacyjnym transformatora

Powszechnie stosowana metoda pomiaru współczynnika stratności tg δ dla częstotliwości sieciowej 50 Hz dostarcza użytecznych informacji do oceny układu izolacyjnego, jednakże analiza oparta wyłącznie na tej metodzie może być zawodna i do pewnego stopnia zależna jest od szczęścia. 

Bardziej skuteczny oraz niezawodny program badań powinien uwzględniać pomiar tangensa delta w funkcji częstotliwości i pomiar odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości (DFR). Pomiar współczynnika strat dielektrycznych tg δ w funkcji częstotliwości (1 – 500 Hz) uzupełnia standardowy pomiar tego parametru dla częstotliwości sieciowej, umożliwiając określenie indywidualnego, charakterystycznego dla danego układu izolacyjnego współczynnika korekcji temperaturowej (ITC). Obiektywnie jest to więc metoda dająca bardziej wiarygodne wyniki. System pomiarowy DELTA4000 firmy Megger automatycznie wyznacza współczynnik ITC dla badanego transformatora oraz zapewnia, że współczynnik stratności dielektrycznej tg δ jest dokładnie skorygowany do temperatury odniesienia 20°C. Prosty w obsłudze interfejs oprogramowania PowerDB znacznie skraca czas potrzebny do opanowania zasad obsługi systemu DELTA4000 i prawidłowego przeprowadzania pomiarów. 

Metoda odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości (DFR) dostarcza bardzo dokładnych oraz wiarygodnych danych do oceny stopnia zawilgocenia izolacji stałej i konduktywności oleju. Dogłębne zapoznanie się z metodą DFR wyjaśnia, dlaczego jest ona lepszym narzędziem diagnostycznym niż tradycyjny pomiar zawartości wody w oleju, na którego podstawie określa się stopień zawilgocenia izolacji stałej (celulozy). System pomiarowy IDAX firmy Megger jest najlepszym w swojej klasie analizatorem odpowiedzi dielektrycznej i jedynym instrumentem, który potrafi przeprowadzić rzeczywistą analizę FDS – spektroskopię dielektryczną w dziedzinie częstotliwości (będącą preferowaną metodą pomiaru odpowiedzi częstotliwościowej ze względu na odporność na zakłócenia) w zakresie od 0,1 mHz do 1 kHz w rekordowo krótkim czasie. Godnym uwagi elementem wyposażenia dodatkowego systemu IDAX jest wzmacniacz VAX zwiększający napięcie pomiaru do 2 kV, co może być istotne w pomiarach zawilgocenia układów izolacyjnych obiektów o niskiej pojemności elektrycznej, w szczególności przekładników prądowych.