Menu
Produkty
Diagnostyka aparatury rozdzielczej
Wymuszalniki do prób obwodów napięciowych

Wymuszalniki do prób obwodów pierwotnych

Wymuszalniki do prób obwodów pierwotnych

Wymuszalniki do prób obwodów pierwotnych

Badanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej drogą wymuszania prądu po stronie pierwotnej przekładnika prądowego stosowane jest zazwyczaj w przypadku dużych instalacji, takich jak stacje elektroenergetyczne. Pomiar polega na wymuszeniu prądu o dużym natężeniu po stronie pierwotnej systemu zasilania (od 100 A do 20 000 A, w zależności od wartości znamionowych badanego systemu oraz wymagań procedury pomiarowej) i ustaleniu parametrów wyłączania przy różnych poziomach obciążenia prądowego.

Badanie zabezpieczeń poprzez wymuszanie prądu pierwotnego jest metodą odpowiednią do testowania funkcji nadprądowej przekaźników zabezpieczeniowych. Wymuszając prąd po stronie pierwotnej można stwierdzić czy sterowany zabezpieczeniem wyłącznik zadziała, albo czy nie zadziała, przy określonym poziomie prądu i zmierzyć czas od momentu pojawienia się prądu do wyłączenia zasilania. 

Wyłączniki mogą pozostawać w bezczynności przez długi okres czasu przed wystąpieniem awarii, a niezadziałanie wyłącznika w momencie zdarzenia nadprądowego wymagającego wyłączenia zasilania może być katastrofalne w skutkach. Testowanie poprzez wymuszenie prądu pierwotnego jest metodą najlepiej odtwarzającą rzeczywiste warunki pracy wyłącznika i sprawdzającą jego reakcję na impuls prądowy.