Menu
Produkty
Diagnostyka aparatury rozdzielczej
Badania oleju elektroizolacyjnego

Badania oleju elektroizolacyjnego

Badania oleju elektroizolacyjnego

Badania oleju elektroizolacyjnego

Olej elektroizolacyjny w aparaturze łączeniowej i transformatorach pełni dwie zasadnicze funkcje: izolatora oraz czynnika chłodzącego. W roli izolatora najważniejszym parametrem oleju jest jego wytrzymałość elektryczna, w roli czynnika chłodzącego – lepkość. Głównymi czynnikami degradującymi właściwości oleju elektroizolacyjnego są: utlenianie, zanieczyszczenie (szczególnie wodą, która zmniejsza wytrzymałość elektryczną substancji) i wysoka temperatura. Te zagrożenia są kontrolowane poprzez odpowiedni projekt konstrukcji aparatury, prawidłową instalację oraz rozważną eksploatację aparatów i maszyn wypełnionych olejem elektroizolacyjnym. Stan oleju elektroizolacyjnego badany jest na wszystkich etapach życia aparatury elektroenergetycznej, przy czym częstość pomiarów zależy od rodzaju składnika majątku. Do badań związanych z bieżącym stanem oleju i dopuszczalnością do dalszej eksploatacji należą pomiary wytrzymałości elektrycznej, pomiary zawartości wody metodą Karla Fischera (KF) oraz pomiar współczynnika strat dielektrycznych (tangens delta).

Firma Megger ma w swojej ofercie sprzęt pomiarowy klasy laboratoryjnej, skonstruowany na bazie długoletniego, sięgającego początków dwudziestego wieku, doświadczenia w dziedzinie badań podstawowych parametrów olejów elektroizolacyjnych.