Menu
Produkty
Diagnostyka aparatury rozdzielczej

Diagnostyka aparatury rozdzielczej

Sprzęt pomiarowy i diagnostyczny do badania wyłączników elektroenergetycznych

Sprzęt pomiarowy i diagnostyczny do badania wyłączników elektroenergetycznych

Wyłączniki są aparatami o krytycznym znaczeniu dla zachowania integralności i niezawodności systemów zabezpieczeń sieci elektroenergetycznych. To urządzenia elektromechaniczne, skąd wynika konieczność badania zarówno parametrów elektrycznych, jak też mechanicznych wspomnianych aparatów. Prawidłowe utrzymanie wyłączników wymaga dobrze zorganizowanych, precyzyjnych pomiarów oraz możliwości porównania bieżących wyników z wynikami poprzednich badań. Stąd niezwykle istotne jest zachowanie identycznych procedur pomiarowych i przeprowadzanie pomiarów w takich samych warunkach, w jakich wykonano badania wcześniejsze.

Porównanie wyników bieżących z historycznymi pozwala wychwycić zmiany oraz odchylenia w funkcjonowaniu wyłącznika - na tej podstawie podjąć decyzję o pozostawieniu aparatu w eksploatacji albo wyłączeniu z ruchu i poddaniu szczegółowej analizie. Wszechstronne, precyzyjne badania wymagają również narzędzi analitycznych, jak również efektywnego protokołowania badań. Badania powinny zapewnić możliwość weryfikacji wyników i łatwego porównania ich z rezultatami innych pomiarów. Zestawy analityczno-diagnostyczne Megger TM1880 i EGIL oraz oprogramowanie CABA Win zyskały renomę systemów wzorcowych wykorzystywanych w analizie wyłączników elektroenergetycznych.