Menu
Produkty
Diagnostyka aparatury rozdzielczej

Diagnostyka aparatury rozdzielczej

Sprzęt pomiarowy i diagnostyczny do badania wyłączników elektroenergetycznych

Sprzęt pomiarowy i diagnostyczny do badania wyłączników elektroenergetycznych

Wyłączniki są aparatami o krytycznym znaczeniu dla zachowania integralności i niezawodności systemów zabezpieczeń sieci elektroenergetycznych. Są to urządzenia elektromechaniczne, skąd wynika konieczność badania zarówno parametrów elektrycznych jak też mechanicznych tych aparatów. Prawidłowe utrzymanie wyłączników wymaga dobrze zorganizowanych, precyzyjnych pomiarów i możliwości porównania bieżących wyników z wynikami poprzednich badań. Stąd niezwykle istotne jest zachowanie identycznych procedur pomiarowych i przeprowadzanie pomiarów w takich samych warunkach, w jakich wykonano badania wcześniejsze. Porównanie wyników bieżących z historycznymi pozwala wychwycić zmiany i odchylenia w funkcjonowaniu wyłącznika i na tej podstawie podjąć decyzję o pozostawieniu aparatu w eksploatacji albo wyłączeniu z ruchu i poddaniu szczegółowej analizie. Wszechstronne, precyzyjne badania wymagają również narzędzi analitycznych i efektywnego protokołowania badań. Badania powinny zapewnić możliwość weryfikacji wyników i łatwego porównania ich z rezultatami innych pomiarów. Zestawy analityczno-diagnostyczne Megger TM1880 i EGIL oraz oprogramowanie CABA Win zyskały renomę systemów wzorcowych w analizie wyłączników elektroenergetycznych.