Menu

MTR105

Miernik maszyn wirujących

  • Kolorowy wyświetlacz
  • 3-fazowy pomiar rezystancji izolacji
  • Korekcja temperatury przy pomiarach rezystancji izolacji
  • Zacisk ochronny
  • Pomiar małych rezystancji DLRO 4-przewodową metodą Kelwina
  • Test diody i ciągłości obwodu
  • Kierunek wirowania faz
  • Pomiary pojemności i indukcyjności
  • CAT III 600 V do 3000 m
  • Klasa ochronności IP54

MTR105 oferuje funkcje pomiarowe mierników rezystancji izolacji Megger, uzupełniając je o pomiar małych rezystancji DLRO 4-przewodową metodą Kelwina, a także o pomiar pojemności i indukcyjności, czyniąc go wszechstronnym miernikiem maszyn elektrycznych. Wszystko to zapewniono w solidnym i podręcznym urządzeniu, które dotychczas nie było dostępne na rynku.

Dodatkowo, MTR105 umożliwia również wykonanie pomiarów temperatury i jej kompensacji (dla pomiarów rezystancji izolacji), kierunku obrotu i kierunku wirowania faz zasilających.

Wszystkie te funkcje pomiarowe wspólnie sprawiają, że MTR105 to prawdziwie wszechstronny, podręczny miernik maszyn wirujących. Sprawdź więcej o Produkcie MTR105

Oprogramowanie MTR105

Aktualizacja oprogramowania MTR105

MTR105 zostanie zaktualizowany automatycznie po uruchomieniu, jeżeli aktualizacja oprogramowania będzie dostępna.

Procedura aktualizacji:

1. Wypakuj skompresowany folder z aktualizacją (archiwum ZIP) do głównego folderu nośnika USB.

2. Podłącz nośnik USB do gniazda USB u góry urządzenia.

3. Ekran aktualizacji wyświetli się przy uruchomieniu urządzenia.

4. Naciśnij [OK], aby rozpocząć aktualizację bądź [TEST], aby anulować.

5. Instalator przeprowadzi kolejne kroki aktualizacji.

6. Po zakończeniu wyjmij nośnik USB.

7. Uruchom ponownie MTR (wyłącz i włącz).

8. W przypadku wykonywania aktualizacji, wyświetli się ekran aktualizacji.

9. Urządzenie uruchomi się ponownie po zakończeniu aktualizacji.

W razie potrzeby uzyskania dalszych informacji, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika.

Oprogramowanie MTR105

Wersja interfejsu graficznego GUI:    01.02.09
Wersja pomiarowa:    1.0.5

MTR105_01-02-09-1-05.zip
843,4 KB | 15-03-24