Menu

MTR105

Miernik maszyn wirujących

  • Kolorowy wyświetlacz
  • 3-fazowy pomiar rezystancji izolacji
  • Korekcja temperatury przy pomiarach rezystancji izolacji
  • Zacisk ochronny
  • Pomiar małych rezystancji DLRO 4-przewodową metodą Kelwina
  • Test diody i ciągłości obwodu
  • Kierunek wirowania faz
  • Pomiary pojemności i indukcyjności
  • CAT III 600 V do 3000 m
  • Klasa ochronności IP54

MTR105 oferuje funkcje pomiarowe mierników rezystancji izolacji Megger, uzupełniając je o pomiar małych rezystancji DLRO 4-przewodową metodą Kelwina, a także o pomiar pojemności i indukcyjności, czyniąc go wszechstronnym miernikiem maszyn elektrycznych. Wszystko to zapewniono w solidnym i podręcznym urządzeniu, które dotychczas nie było dostępne na rynku.

Dodatkowo, MTR105 umożliwia również wykonanie pomiarów temperatury i jej kompensacji (dla pomiarów rezystancji izolacji), kierunku obrotu i kierunku wirowania faz zasilających.

Wszystkie te funkcje pomiarowe wspólnie sprawiają, że MTR105 to prawdziwie wszechstronny, podręczny miernik maszyn wirujących. Sprawdź więcej o Produkcie MTR105