Menu
Produkty
Aparatura pomiarowa niskiego napięcia
Reflektometry - lokalizatory uszkodzeń kabli

Reflektometry - lokalizatory uszkodzeń kabli

Reflektometry

Reflektometry (lokalizatory impulsowe) stosowane są do wykrywania i lokalizacji wstępnej uszkodzeń kabli. Pomiar reflektometryczny polega na wysłaniu w parę przewodów krótkiego elektrycznego impulsu sondującego i obserwacji odbić sygnału od punktów nieciągłości impedancji falowej toru. Na podstawie kształtu i rozmieszczenia odbitych impulsów na wykresie wyświetlanym na ekranie reflektometru można określić charakter uszkodzenia i odległość do miejsca uszkodzenia.  
Reflektometry Meggera zapewniają szybkie i dokładne wyniki pomiarów i lokalizacji uszkodzeń w kablach o żyłach metalowych – teletechnicznych, sterowniczych i elektroenergetycznych. Każdy przyrząd jest bezpiecznym, niskonapięciowym urządzeniem pomiarowym, który może być użyty do badania wszelkiego typu kabli wielożyłowych, niezależnie od napięcia znamionowego.