Menu
Produkty
Aparatura pomiarowa niskiego napięcia
Pomiary pętli zwarciowej i wyłączników RCD

Pomiary pętli zwarciowej i wyłączników RCD

Pomiary pętli zwarciowej i testowanie wyłączników RCD

Pomiary pętli zwarciowej i testowanie wyłączników RCD

Mierniki firmy Megger mierzą impedancję pętli zwarciowej zarówno tradycyjnymi metodami wysokoprądowymi, jak również  przy zastosowaniu najnowszych technik pomiaru bez wyzwalania wyłączników RCD. Wszystkie mierniki obliczają oraz prezentują wartość spodziewanego prądu zwarcia zarówno dla zwarć faza–przewód ochronny i faza–neutralny. 

Testery wyłączników RCD firmy Megger wyposażone są w funkcję automatycznego przeprowadzenia sekwencji 5 testów wymaganych przepisami w zakresie badania instalacji elektrycznych.