Menu
Produkty
Aparatura pomiarowa niskiego napięcia
Pomiary pętli zwarciowej i wyłączników RCD

Pomiary pętli zwarciowej i wyłączników RCD

Pomiary pętli zwarciowej i testowanie wyłączników RCD

Mierniki firmy Megger mierzą impedancję pętli zwarciowej zarówno tradycyjnymi metodami wysokoprądowymi jak też z zastosowaniem najnowszych technik pomiaru bez wyzwalania wyłączników RCD. 
Wszystkie mierniki obliczają i prezentują wartość spodziewanego prądu zwarcia zarówno dla zwarć faza–przewód ochronny i faza–neutralny. 
Testery wyłączników RCD firmy Megger wyposażone są w funkcję automatycznego przeprowadzenia sekwencji 5 testów wymaganych przepisami w zakresie badania instalacji elektrycznych.