Menu

MCC1010 i MVC1010

Sonda prądowa prądu przemiennego 1000 A

■ CAT IV 600 V pomiar prądu przemiennego o maksymalnym natężeniu 1000 A
■ Duże szczęki do przewodów o maksymalnej średnicy 52 mm
■ Zabezpieczenie zacisków wyjściowych przed przepięciem
■ 1 mA/1 A czułość przy obciążeniu znamionowym 1 Ω
■ Odpowiedni dla prądów upływowych

 

Sonda prądowa przeznaczona jest do pomiaru prądu przemiennego o maksymalnym natężeniu 1000 A o współczynniku redukcji natężenia prądu 1000:1. Sonda zapewnia doskonałą dokładność (0,3% błędu w pełnym zakresie) i niewielkie przesunięcie fazowe (0,7° w pełnym zakresie), dzięki czemu może być używana do pomiaru mocy, energii i jakości zasilania. Tak dobre wyniki można osiągnąć dzięki temu, że rdzenie magnetyczne są wykonane ze stopu Ni-Fe o dużej przenikalności.

Znamionowa rezystancja obciążeniowa (obciążenie) 1 Ω musi być zapewniona przez urządzenie podłączone do MCC1010 i MVC1010. Zaciski wyjściowe zabezpieczone są obwodem ograniczającym napięcie, zapewniającym bezpieczne napięcie w każdych warunkach znamionowych. Zgodnie z międzynarodową normą IEC 61010 urządzenie MCC1010 i MVC1010 opatrzono atestem do CATIV 600 V