Menu

ODEN AT

System pomiarowy do badania zabezpieczeń metodą wymuszania prądu po stronie pierwotnej

  • Najbardziej zaawansowany na rynku wymuszalnik prądowy, który upraszcza odbiory techniczne wszelkiego typu rozdzielnic i przekładników prądowych oraz pomiary siatek uziomowych i wyłączników izolacyjnych.
  • Kompaktowy wózek do przewożenia ułatwia wprowadzanie systemu do małych i ciasnych pomieszczeń rozdzielni
  • Unikalna funkcja I/30 umożliwia wstępną nastawę natężenia prądu sygnałem słaboprądowym, chroniąc przed przegrzewaniem się aparatury mierzonej i tym samym zafałszowaniem wyników pomiaru
  • Konstrukcja modułowa — umożliwia optymalną konfigurację natężenia prądu wyjściowego przez użytkownika w klasie urządzeń tej samej wielkości

Wszechstronny system pomiarowy przeznaczony do testowania urządzeń przekaźników ochronnych i wyłączników izolacyjnych probierczym prądem pierwotnym. Umożliwia pomiary przekładni przekładników prądowych oraz innych typów urządzeń elektroenergetycznych wymagających testowania bardzo wysokim natężeniem prądu.

Dokumentacja produktu
Karta katalogowa
ODEN AT
Instrukcja obsługi
User guide - CT Switchbox
Instrukcja obsługi
User guide - HCP2000
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi - ODEN AT