Menu

ODEN AT

System pomiarowy do badania zabezpieczeń metodą wymuszania prądu po stronie pierwotnej

  • Najbardziej zaawansowany na rynku wymuszalnik prądowy, który upraszcza odbiory techniczne wszelkiego typu rozdzielnic i przekładników prądowych oraz pomiary siatek uziomowych i wyłączników izolacyjnych.
  • Kompaktowy wózek do przewożenia ułatwia wprowadzanie systemu do małych i ciasnych pomieszczeń rozdzielni
  • Unikalna funkcja I/30 umożliwia wstępną nastawę natężenia prądu sygnałem słaboprądowym, chroniąc przed przegrzewaniem się aparatury mierzonej i tym samym zafałszowaniem wyników pomiaru
  • Konstrukcja modułowa — umożliwia optymalną konfigurację natężenia prądu wyjściowego przez użytkownika w klasie urządzeń tej samej wielkości

Wszechstronny system pomiarowy przeznaczony do testowania urządzeń przekaźników ochronnych i wyłączników izolacyjnych probierczym prądem pierwotnym. Umożliwia pomiary przekładni przekładników prądowych oraz innych typów urządzeń elektroenergetycznych wymagających testowania bardzo wysokim natężeniem prądu.