Menu

PDS 62-SIN

Przenośny system wykrywania i lokalizacji wyładowań niezupełnych

  • Diagnostyka częściowego rozładowania za pomocą sinusoidalnego napięcia wolnozmiennego VLF o wartości szczytowej do 62 kV
  • Najlżejsza na rynku jednostka pomiarowa – urządzenie przenośne o wadze niespełna 14,5 kg
  • Ocena danych w czasie rzeczywistym bez potrzeby przetwarzania informacji po zakończeniu pomiaru
  • Automatyczne dopasowanie szerokości pasma, automatyczna kalibracja toru pomiarowego wnz

Identyfikacja uszkodzeń układów izolacyjnych kabli, wykrywanie i ocena wyładowań niezupełnych należą do jednych z najistotniejszych i najbardziej skutecznych metod diagnostycznych. System PDS 62-SIN waży niespełna 14,5 kg i jest tym samym najlżejszą jednostką pomiarową wnz na rynku. Przyrząd przygotowany do wykonywania pomiarów wnz zgodnie ze standardem IEC 60270. Urządzenie dostarcza wiarygodnych informacji o stanie technicznym linii kablowych. Co więcej, dzięki PDS 62-SIN wykrywanie i analiza wyładowań niezupełnych jest możliwa w trakcie trwania pomiaru, bez konieczności zakończenia zadania. Poprzez zastosowanie metody obrazów fazowo rozdzielczych, oprogramowanie systemu pozwala na przeprowadzenie szczegółowej analizy wyładowań oraz rozpoznania ich rodzajów, takich jak m.in. wyładowania niezupełne wewnętrzne czy koronkowe. 

Przyrząd dostarczany jest w komplecie z wyposażeniem koniecznym do przeprowadzenia kompleksowego pomiaru wyładowań niezupełnych – z certyfikowanym fabrycznie kalibratorem wnz, laptopem i zestawem kabli pomiarowych.

PD_Software
PD Detector Software for MV DAC30, TDS NT, TDM 45, PDS 62
setup-3-5-10.exe
112,1 MB | 12-05-23