Menu

STX40-2000

Mobilny system lokalizacji uszkodzeń kabli

  • Mobilny system pomiarowy przystosowany do pracy w otwartym terenie; stopień ochrony IP43
  • Bardzo łatwa obsługa jednym enkoderem obrotowym z przyciskiem i funkcją joysticka
  • Próby wytrzymałości izolacji napięciem wyprostowanym do 40 kV, napięcie udarów do 32 kV, urządzenie dopalające 40 kV
  • Wewnętrzne obwody bezpieczeństwa monitorujące rezystancję uziemienia (FΩ) i napięcie dotykowe/krokowe (FV).
  • Energia udarów 2000 J
  • Sterowanie wszystkimi funkcjami wysokonapięciowymi z poziomu reflektometru
  • Wysokonapięciowe metody lokalizacji wstępnej: impulsowo-łukowa (ARM) z wielokrotną rejestracją przebiegów reflektometrycznych w czasie trwania jednego  udaru, metoda wędrownej fali prądowej ICE i metoda wędrownej fali napięciowej DECAY

STX40 jest najmocniejszym i najnowocześniejszym mobilnym systemem lokalizacji uszkodzeń kabli niskiego i średniego napię­cia spośród urządzeń tego typu dostęp­nych na rynku. Urządzenie przeznaczone jest do przeprowa­dzania kompletnej procedury pomiarowej koniecznej do zlokalizowania uszkodzeń w liniach kablowych, począwszy od rozpoznania rodzaju i charakteru uszkodzenia za po­mocą pomiaru rezystancji izolacji i próby napięciowej, poprzez lokalizację wstępną do końcowej lokaliza­cji do­kładnej.

STX40 doskonale nadaje się do lokalizacji uszkodzeń w kablach o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (XLPE, PCV, EPR), a dzięki źródłu napięcia 40 kV DC
i nowoczesnej  dopalarce, system dobrze radzi sobie także w przypadku kabli tradycyjnych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej (PILC).

System STX40 jest urządzeniem w pełni zautomatyzo­wanym, wyposażonym w przełączniki napędzane silnikiem elektrycznym. Przyrząd obsługiwany jest za pomocą enkodera obroto­wego z funkcją joysticka i równolegle za pośrednictwem ekranu dotykowego klasy przemysłowej.