Menu

INGVAR

System pomiarowy do badania zabezpieczeń metodą wymuszania prądu po stronie pierwotnej

  • Zaawansowany system pomiarowy z wymuszaniem prądu po stronie pierwotnej, upraszczający badania odbiorcze rozdzielnic, przekładników prądowych, automatyki zabezpieczeń siatek uziemień, wyłączników itp.
  • Zadajnik prądowy 5000 A
  • System dwuelementowy; niewielka waga każdego modułu wynosząca 20 kg ułatwia transport
  • Nowatorska funkcja I/30 zmniejszająca wartość prądu do jednej–trzydziestej prądu docelowego podczas wykonywania nastawień, zapobiegająca przegrzaniu badanego obiektu i w konsekwencji błędnym wynikom pomiaru

Wysokoprądowy system pomiarowy INGVAR przeznaczony jest do kompleksowego testowania urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i wyłączników poprzez wymuszenie prądu po stronie pierwotnej. Może być również użyty do pomiarów przekładni przekładników prądowych i do innych badań aparatury elektrycznej wymagających dużego prądu o regulowanej wartości.