Menu

Baker NetEP

System analizy silników online

  • Ciągły monitoring ponad 100 parametrów maksymalnie 32 silników
  • Podłączenie do silników przy użyciu maksymalnie siedmiu szyn napięciowych
  • Pomiary obejmują wartości: szczytowe, skuteczne, THD, TD, współczynnik szczytu, asymetrię, współczynnik mocy, moc wejściową i składowe symetryczne dla każdej fazy dla napięcia i prądu
  • Wykres widmowy (3-fazy, napięcie i prąd)
  • Inne moźliwości techniczne i specyfikacje: przebieg czasowy, wykres czasowy i widmo momentu obrotowego, prędkość obrotowa, niecentryczność, moc wyjściowa, procent obciążenia, sprawność oraz współczynnik efektywności

Dynamiczny system analizy silnika Baker NetEP jest urządzeniem zainstalowanym na stałe, które wykorzystuje tę samą technologię co Baker EXP4000 do monitorowania do 32 silników elektrycznych podłączonych do maksymalnie 7 szyn napięciowych. Ustawiając w oprogramowaniu wartości progowe dla mierzonych parametrów, urządzenie to może służyć jako system wczesnego ostrzegania w czasie rzeczywistym, mówiącym o kondycji silnika, szczególnie w miejscach w których wysoka dostępność jest krytyczna.

Surveyor NetEP 

Surveyor NetEP automatically compares collected data from the Baker NetEP to user-defined parameters. These indicate the condition of a monitored machine. For access to downloads of Surveyor NetEP 1.3.0 or NetEP Device Client 1.3.0, please send a request to: baker.tech-support@megger.com