Menu
Obsługa i pomoc
Video
VIDAR – tester próżni komór wyłączników WN

VIDAR – tester próżni komór wyłączników WN

Przeprowadzanie okresowych badań wytrzymałości dielektrycznej wyłączników próżniowych prądu przemiennego jest niezbędne, by zapewnić odpowiednie warunki eksploatacji i wykryć ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia. Podstawowa wiedza na temat parametrów urządzenia pozwala uniknąć kosztownych i długotrwałych wyłączeń. Tester próżni komór wyłączników WN umożliwia szybkie badanie integralności wyłącznika, bez konieczności jego demontażu. Tester oferuje możliwość pomiaru napięciem w przedziale 10÷60 kV. Jest lekki i poręczny. Obsługa jest intuicyjna – przy pomocy lampek sygnalizacyjnych procedura zaliczony/niezaliczony jednoznacznie informuje o sprawności wyłącznika. Mimo niewielkich wymiarów, miernik zapewnia użytkownikowi pełne bezpieczeństwo obsługi. Niniejszy materiał wideo przedstawia opis i procedurę pomiaru testera próżni komór wyłączników WN VIDAR marki Megger.